Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti - S.R.Bayramova (7170 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- 2- Ş.Abdulov (1038 downloads)
Mühasibat Uçotunun Nəzəriyyəsi (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2009) (2131 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sahələr üzrə) - Abbasov. İ.M, Məmmədov İ.A. Cabbarov A.S. - 2017 (2170 downloads)
Mühasibat Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2015) (1932 downloads)
Mühasibat uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2012) (864 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (1913 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu (637 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Sadıqov Əli Adışirin oğlu - 2002 - II hissə) (660 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) - 2003 (1191 downloads)
Məhsulun Maya Dəyərinin Kalkulyasiyası (Əzizova Xatirə Cinayəddin qızı - 2016) (1408 downloads)
İdarəetmə Uçotunun Təşkili Prinsipləri (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2006) (541 downloads)
Mühasibat Uçotu: Qanunlar, Qaydalar, Təlimatlar - 2016 (1600 downloads)
Mühasibat Uçotunun Kompüterləşdirməsi (Salahov Ənvər Sadıq oğlu - 2008) (796 downloads)
Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları -2012 (518 downloads)
Xidmət Sahələrində Mühasibat Uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2015) (739 downloads)
Xarici ölkələrdə mühasibat uçotu (Səbzəliyev Sifariz Mirzəxan oğlu - 2014) (735 downloads)
Büdcə Uçotu (Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu - 2000) (567 downloads)
Müasir Təsərrüfatçılıq Şəraitində Mühasibat Uçotunun Mahiyyəti, Məqsədi və Vəzifələri (551 downloads)
Müəssisələrdə məsrəflərin operativ təhlili - M.Ə.Əhmədov (1057 downloads)
Müəssisələrin mühasibat uçotunun hesabatlar planı və onun tətbiqinə dair məlumat - (3581 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Hesabatı - S.M.Səbzəliyev (1801 downloads)
Теория бухгалтерского учета (Мизиковский Ефим Абрамович - 2001) (353 downloads)
Sıfırdan Başlayan Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Abbasov Qəzənfər Əli oğlu - 2013) (2500 downloads)
Kənd Təsərrüfatinda Mühasibat (İdarəetmə) Uçotu- Ş.Abdulov (595 downloads)
Səhmdar Cəmiyyətlərində Xüsusi Kapitalın Uçotunun Təkmilləşdirilməsi (Tanrıverdiyeva Gülnarə Qurbanəli qızı - 2013) (357 downloads)
Mühasibat uçotu və audit - Q.Rzayev (1178 downloads)
F3 - Azərbaycan dilində (19485 downloads)
İdarəetmə uçotu F-2 Azərbaycan dilində (6671 downloads)
İnventarizasiya Qaydaları (2808 downloads)
Mühasibat Uçotu (Dərslik) (1434 downloads)
Mühasibat Uçotu Bakı-2011 (1217 downloads)
Mühasibat Uçotu Bu Gün (886 downloads)
Mühasibat uçotu (İmirhəsənli Tacəddin Fələddin oğlu - 2009) (409 downloads)
Milli Mühasibat Uçotu Standartları və Kompüter Mühasibatı (Mehdiyev Vüqar Muxtar oğlu - 2014) (721 downloads)
Kənd Təsərrüfatında Mühasibat Uçotu (484 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (820 downloads)
Mühasibat Uçotu Təlimatı (782 downloads)
Mühasibat uçotunun əsasları (1044 downloads)
Büdcə Təşkilatlarında Uçot və Hesabat (Dərslik) (927 downloads)
Mühasibat (Maliyyə) Uçotu (Mühazirə mətnləri) (875 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Bakı 2006 (622 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit - Q.R.Rzayev (2030 downloads)
Mühasibat Uçotu və Audit (Dərslik) (974 downloads)
Print Friendly, PDF & Email