Vergi Uçotu və Auditi (Sadıqov Tahir Əli oğlu, Rzayev İmran Mirzə oğlu - 2014) (1721 downloads)
Vergilər və Vergitutma (Yenidən İşlənmiş Təkrar Nəşr) - F.Ə. Məmmədov, A.F. Musayev, M.M. Sadıqov, Y.A. Kəlbiyev, Z.H. Rzayev (1420 downloads)
Vergilərin Hesablanmasına dair Praktikum - Y.A. Kəlbiyev, T.M. Hümbətov (1660 downloads)
Vergilər və Vergitutma: Sxem və Cədvəllərdə (Dərs Vəsaiti) - Y.A. Kəlbiyev (1214 downloads)
Vergi Planlaşdırması və Proqnozlaşdırması - Z.H. Rzayev (503 downloads)
XIX əsrin II yarısı XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda Vergi Sistemi - Rəsmiyyə Məmmədova (321 downloads)
Xarici Ölkələrin Vergi Sistemi - Y.A. Kəlbiyev, R.B. Məhərrəmov, P.Q. Rzayev (487 downloads)
Beynəlxalq Vergitutmada Ofşor Mexanizmlərin Tətbiqi (Dərslik) - İmran Rzayev (355 downloads)
Vergi Planlaşdırmasının Mahiyyəti, Mərhələləri, Növləri və Üsulları (397 downloads)
Vergi Uçotunun Təşkili Prinsipləri (512 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisi (664 downloads)
Hüquqi Şəxslərin Mənfəət Vergisinə Dair Misallar (761 downloads)
Tarixi Keçmişimizin Vergi və Mükəlləfiyyət Sistemi (264 downloads)
Vergilərin Yaranma və İnkişaf Tarixi (322 downloads)
Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti islahatlar və nəticələr - A.F.Musayev (468 downloads)
Vergi Siyasətinin Konseptual Əsasları və Praktiki Aspektləri Y.A.Kəlbiyev (490 downloads)
Vergilər və İqtisadiyyatın Vergi Tənzimlənməsi - Leonid Xodov (424 downloads)
Vergi ensiklopediyası YÜKLƏ (1133 downloads)
A.F.Musayev-Vergilər Və Vergitutma (614 downloads)
Əlavə Dəyər Vergisinə Edilən Dəyişikliklər (628 downloads)
Vergi Məcəlləsinə 2017-ci ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərlə bağlı hazırlanmış Praktiki Vəsaitlər (1126 downloads)
Vergi işi tarixən (375 downloads)
Vergi hüquqpozmalarına qarşı tətbiq edilən məsuliyyət tədbirləri haqqında YADDAŞ (436 downloads)
Maliyyə terminləri (836 downloads)
Maliyyə Menecmenti (2729 downloads)
Print Friendly, PDF & Email