fbpx

Ən son xəbərlər

Geri alınmış kapital (səhmlər)
|

Read More9
Kapitalın əsas tərkib hissələri Mühasibat uçotu subyektləri “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına  əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”-na əsasən maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatı (balans hesabatını) tərtib edərkən kapitalın tərkibini aşağıdakı maddələr üzrə əks etdirməlidirlər (Qaydalar/Əlavə1): “Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital”; “Emissiya gəliri”; “Kapital … Read More

Uşaq bağçalarına hansı vergi güzəşti verilib?
|

Read More9
Müəssisəmiz lisenziya əsasında məktəbəqədər təhsilin uşaq bağçası növü üzrə fəaliyyət göstərir. Bildiyimiz kimi, məktəbəqədər təhsil müəssisələri və uşaq evlərinin bu fəaliyyətdən əldə etdikləri gəlirlər 2014-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə mənfəət vergisindən azaddır. Bu güzəştin müddəti uzadılıbmı? İqtisadiyyat Nazirliyi … Read More

Qiymətli kağızların emissiyası və emissiya gəliri
|

Read More9
Bu məqalədə emissiya haqqında ümumi anlayış verilir, qiymətli kağızların emissiyası, səhmlərdən emissiya gəliri və onun mühasibat uçotu qaydaları şərh edilir. Emissiya və onun növləri “Emissiya” sözü latın mənşəlidir (emissio “buraxmaq” kimi tərcümə olunur). İqtisadi terminologiyada emissiya – bir qayda olaraq … Read More

Mühasibat uçotu, onun təyinatı və məcburiliyi
|

Read More9
Mühasibat uçotunun hüquqi əsasları Mühasibat uçotu spesifik məlumatların davamlı və sistemli şəkildə toplanması, qeydə alınması və şərh edilməsi prosesidir. Mühasibatı hərtərəfli təhlil etsək, görərik ki, söhbət müəssisələrdə (o cümlədən, fərdi sahibkarlıq subyektlərində) təsərrüfat əməliyyatları, habelə maliyyə şərtləri ilə ifadə olunan … Read More

PMS 2 imtahanına hazırlıq kursu
|

Read More9
Peşəkar Mühasib Sertifikatı (PMS) ölkəmizdə peşəkar mühasib adını qazanmaq istəyən namizədlər üçün nəzərdə tutulmuş sertifikasiyadır. Azərbaycan Mühasiblər Məktəbi olaraq, PMS imtahanına hazırlaşan mühasiblərə dəstək olmaq məqsədilə, 3 aylıq PMS 2-ci mərhələsinə hazırlıq kursuna başladıq. Kursumuz PMS imtahanının 2-ci mərhələsi – … Read More

Praktiki “Mühasibat kargüzarlığı və onlayn mühasibatlıq” kursu
|

Read More9
Praktiki “Mühasibat kargüzarlığı və onlayn mühasibatlıq” kursu Əksər hallarda mühasib köməkçisi, kiçik mühasib və hətta mühasib vakansiyalarında əsasən bu tələblərə rast gəlirik: E-qaimə fakturanın tərtib olunması və göndərilməsi; Hesab fakturaların hazırlanması; Təhvil-təslim aktlarının hazırlanması; E-gov.az, e-taxes.gov.az, digər portallardan istifadə etmək; … Read More

Stomatoloji klinikalara hansı vergi güzəşti tətbiq olunur?
|

Read More9
2023-cü ildən etibarən lisenziya alıb stomatoloq xidmətləri göstərirəm. Obyektdə yeni nəsil nəzarət-kassa aparatı və həmin aparata inteqrasiya edilmiş POS-terminal quraşdırmışam. Eyni zamanda 01.01.2024-cü il tarixdən könüllü ƏDV qeydiyyatındayam. 2024-cü ilin yanvar ayında ümumi dövriyyəm 20.000 manat, o cümlədən nağdsız dövriyyəm … Read More

Rezident müəssisələrin ödədiyi dividendlərdən yaranan vergi öhdəliyi
|

Read More9
Vergi Məcəlləsinin 13.2.15-ci maddəsinə əsasən, dividend – hüquqi şəxsin öz təsisçilərinin (payçılarının) və yaxud səhmdarlarının xeyrinə xalis mənfəətinin (sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri tərəfindən vergi və xərclər çıxıldıqdan sonra gəlirin) bölüşdürülməsi, o cümlədən hüquqi şəxs ləğv edilərkən xalis mənfəəti hesabına formalaşan əmlakın … Read More

Kapital Bank-dan yeni “Məktəbli sığortası”: övladlarınızın təhlükəsizliyi təmin edilir
|

Read More9
Ölkənin birinci bankı Kapital Bank “Meqa Sığorta” şirkəti ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində sığorta xidmətləri sahəsində daha bir yenilik təqdim edir – “Məktəbli sığortası”. Bu yeni sığorta xidməti sayəsində valideynlər övladlarının sağlamlığını təminat altına ala biləcəklər. “Məktəbli sığortası” xidmətinin əsas özəlliyi … Read More

Qiymətləndirilmiş və şərti öhdəliklər
|

Read More9
Öhdəliklərin xarakteristikası Öhdəlik müəssisənin keçmiş/öhdəlik doğuran hadisələrdən yaranan cari borcudur, onun ödənməsi iqtisadi fayda da daxil olmaqla, resursların müəssisədən çıxarılmasın zəruri edir. Sadə dillə desək,  öhdəliklər müəssisənin digər tərəflərə mal, pul və xidmət şəklində olan borclarıdır. Məsələn, təsərrüfat fəaliyyəti zamanı … Read More

Lizinqlə əldə edilmiş nəqliyyat vasitəsinin digər müəssisəyə təqdim edilməsi
|

Read More9
Təsisçisi olduğum müəssisə tərəfindən lizinq şirkətindən nəqliyyat vasitəsi lizinqə götürülüb, lakin maliyyə vəziyyəti ilə əlaqədar həmin nəqliyyat vasitəsi digər partnyor müəssisəyə təqdim edilib. 2024-cü ildə lizinq şirkəti və tərəflər yenidən müqavilə bağlamaqla lizinq müqaviləsini davam etdiriblər. Bu zaman vergitutma məqsədləri … Read More

206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı üzrə uçot
|

Read More9
“Ehtiyatlar” maddəsi üzrə uçotun tənzimlənməsi 206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı mühasibat uçotu subyektlərində Hesablar Planının “Ehtiyatlar” adlanan 20-ci maddəsi üzrə AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na uyğun açıla bilən … Read More

Müəssisənin nizamnamə kapitalı
|

Read More9
Nizamnamə kapitalı Nizamnamə kapitalı barədə danışarkən onu müəssisənin ilkin fəaliyyətə başlaması üçün zəruri olan vəsait kimi izah edirlər. Əslində isə bu yanlış izahdır. Belə ki, müəssisə fəaliyyətinə borc götürməklə də başlaya bilər. Nizamnamə kapitalı müəssisənin kapitalının bir növü, kreditorlara verilən … Read More

Quş ətinin satışı ƏDV-yə cəlb olunurmu?
|

Read More9
Marketdən toyuq əti alarkən mənə verilən nəzarət-kassa aparatının çekində ƏDV məbləğinin qarşısında sıfır (0) qeyd olunub. Bildiyimə görə, toyuq ətinin satışı 2024-cü il yanvarın 1-nə qədər ƏDV-dən azad idi. Vergi Məcəlləsində bununla bağlı dəyişiklik olubmu? Marketin mənə verdiyi çekdə verginin … Read More

Uçot subyektlərində mühasibat uçotu xidməti qarşısında duran əsas vəzifələr
|

Read More9
Mühasibat uçotu xidməti nədir? Mühasibatlıq uçot subyektlərinin əmlakı və öhdəlikləri haqqında davamlı məlumat toplamaq üçün nəzərdə tutulmuş struktur bölməsidir. Amma bu anlayışı “mühasibat  uçotu xidməti” ilə eyniləşdirmək olmaz, sonuncu daha geniş, daha əhatəlidir. AR MN Kollegiyasının təsdiq etdiyi “Maliyyə hesabatlarının … Read More

error: Content is protected !!