fbpx

Ən son xəbərlər

Ödənişsiz vebinar: “Exceldə Pivot cədvəllər vasitəsi ilə e-qaimələrin analizi”
|

Read More9
“Azərbaycan Mühasiblər Məktəbi”nin “Exceldə Pivot cədvəllər vasitəsi ilə e-qaimələrin analizi” mövzusunda təşkil etdiyi ödənişsiz vebinara qoşula bilməyənlər, keçid edərək video yazını izləyə bilərlər.  Vebinarın təqdimatçısı Elçin Xəlilov Türkiyədə “Biznesin idarə edilməsi” ixtisası üzrə bakalavr və magistr təhsili almışdır. BDO International, … Read More

182 saylı “Verilmiş uzunmüddətli borclar” hesabı üzrə uçot
|

Read More9
Uzunmüddətli aktivlər Uzunmüddətli aktivlər 12 aydan daha çox müddətdə istifadə olunacaq aktivlərdir. Hesablar planının birinci bölməsinə aid olan uçot hesabları üzrə qeydə alınan belə aktivlərə uzunmüddətli maliyyə investisiyaları, cari dövriyyə aktivləri, qeyri-maddi aktivlər, uzunmüddətli kreditlər və yenidən satış üçün nəzərdə … Read More

343 saylı “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)” hesabı üzrə uçot
|

Read More9
Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) üzrə uçot Hesablar Planının 34-cü bölməsinin 34-cü maddəsi  üzrə açılan hesablarda mühasibat uçotu subyektlərində bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) üzrə məlumatlar uçota alınır. 343 saylı “Keçmiş illər üzrə bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)” hesabı həmin … Read More

341 saylı “Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)” hesabı üzrə uçot
|

Read More9
“Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)” hesabı üzrə tənzimləmələr Hesablar Planının 3-cü bölməsinin 34-cü maddəsi  (“Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)”) üzrə açılmış hesablar müəssisənin mənfəət və zərəri üzrə əməliyyatların uçotu üçün nəzərdə tutulub. Əgər müəssisələr hesabat dövrünü mənfəətlə bağlayarsa  xüsusi kapitalda artma, … Read More

ƏMAS-da işçinin əmək şəraitinin hansı halları qeyd edilməlidir?
|

Read More9
Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsinə əsasən, əmək şəraiti – işçinin öz əmək funksiyasını səmərəli və faydalı yerinə yetirmək üçün minimum normaları bu Məcəllədə nəzərdə tutulan, habelə əmək müqaviləsində (kollektiv müqavilədə, sazişdə) tərəflərin özləri müəyyən etdiyi əmək, sosial və iqtisadi normaların məcmusudur. … Read More

Uçot subyektlərinin debitor və kreditor borcları
|

Read More9
Aktivlərin təsnifatı Aktivlər haqqında danışarkən, onları fiziki mövcud olan, real aktivlər və maddi cəhətdən mövcud olmayan, maliyyə alətləri formasında xarakterizə olunan aktivlər (bank hesablarında olan pullar, səhmlər, debitor borclar, sairləri) kimi xarakterizə etmişdik. Real aktivlərə yaxud fiziki cəhətdən mövcud olan … Read More

Mühasib və maliyyəçilər üçün Excel kursu
|

Read More9
Mühasiblər və maliyyəçilər üçün Excel kursu Mühasib və ya maliyyəçi karyeranızı Excel ilə daha möhtəşəm edin! Mühasib və maliyyəçiləri Excel proqramını bilmədən təsəvvür etmək hazırkı dövrdə çox çətindir. Bəzən Excel proqramı bizə lazım olan hesabatları təqdim etməkdə mühasibat proqramlarının edə … Read More

İş vaxtından artıq işləməyə yol verilən hallar hansılardır?
|

Read More9
Bəzi hallarda işçilər iş vaxtından artıq işlərə cəlb olunurlar. İş vaxtından artıq iş – işəgötürənin əmri (sərəncamı, qərarı) və işçinin razılığı ilə işçinin əmək funksiyasını müəyyən edilmiş iş günü vaxtından artıq müddət ərzində yerinə yetirməsi sayılır. Təbii fəlakətin, istehsalat qəzasının … Read More

Xarici valyuta əməliyyatları
|

Read More9
Əsas anlayışlar Xarici valyuta – müəssisənin əsas əməliyyatlarının aparılmadığı valyutadır. Əməliyyat valyutası – şirkətin əsas fəaliyyəti zamanı əməliyyatlarda istifadə edilən valyutadır (bizdə bu manatdır). Təqdimat valyutası şirkətə məxsus maliyyə hesabatlarında göstəricilərin əks olunduğu valyutadadır. Müəyyən valyutadakı vəsaitin başqa valyutaya keçirilməsi … Read More

COP 29-un keçirilməsi ilə bağlı kimlərə vergi güzəştləri verilib?
|

Read More9
Bu il Bakıda keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP 29) çərçivəsində dünyanın təxminən 190-dan çox ölkəsini təmsil edən 80-100 min nəfərə yaxın nümayəndənin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Beynəlxalq konfransın keçirilməsi ilə bağlı qeyri-rezident … Read More

181 saylı “Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar” hesabı üzrə uçot
|

Read More9
Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri üzrə uçot Maliyyə qoyuluşları müddətinə müvafiq olaraq uzunmüddətli və qısamüddətli olur. Qoyuluşların hansı kateqoriyaya aid olduğu müəssisə tərəfindən dəqiq müəyyən edilməlidir. 181 saylı “Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar“ hesabı hesablar planının 18-ci maddəsinə (“Sair uzunmüddətli maliyyə … Read More

344 saylı “Elan edilmiş dividend” hesabı üzrə uçot
|

Read More9
Müəssisələrdə dividendlər üzrə uçotun əsasları Mühasibat uçotu subyektlərində bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) Hesablar Planının 3-cü bölməsinin 34-cü maddəsi  üzrə açılmış hesablar üzrə uçota alınır. Dividend aşağıdakı anlamda işlədilir: hüquqi şəxslərin əldə etdiyi mənfəəti öz təsisçiləri (yaxud səhmdarları) arasında, onların xeyrinə … Read More

Azərbaycanda əmək müqaviləsinin bağlanması qaydası dəyişir
|

Read More9
Azərbaycanda əmək müqaviləsinin bağlanması qaydası dəyişir, kağız daşıyıcılardan elektron sistemə keçid edilir. Bu barədə məsələ Əmək Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklikdə əksini tapıb. Qanun layihəsinə əsasən, əmək müqaviləsi elektron informasiya sistemində elektron sənəd formasında bağlanacaq, əmək müqaviləsi bildirişi ləğv olunacaq. Əmək … Read More

175 saylı “Tikinti müqavilələri üzrə uzunmüddətli debitor borcları” hesabı üzrə uçot
|

Read More9
Tikinti sektorunda debitor borclar Tikinti müqavilələri üzrə debitor borcların uçotu və təhlili təsərrüfat subyektlərində uçot sisteminin formalaşdırılmasında mühüm istiqamətlərdən biridir. Debitor borcları dedikdə, alıcı və sifarişçilərin, təchizatçı və podratçıların müəssisəyə borcları, habelə işçilər, büdcə, büdcədənkənar fondlar və digər borclular başa … Read More

error: Content is protected !!