fbpx

Ən son xəbərlər

Yaşayış binalarındakı mənzillər vergitutma obyekti sayılırmı?
|

Read More9
Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan əmlak vergisinin mənzil sahibinə aidiyyəti varmı? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 197.1-ci maddəsinə uyğun olaraq, fiziki şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən tikililər və ya onların … Read More

İşçi vəfat etdikdə ödənilən ödənişlər
|

Read More9
İşçi vəfat etdikdə əmək müqaviləsinə xitam verilməsi Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 74-cü maddəsi tərəflərin iradəsindən asılı olmayaraq  əmək müqaviləsini ləğvi hallarının əsalarını şərh edir. Bu maddə əsasında əmək müqaviləsinin ləğvi işçi və işəgötürənin təşəbbüsü ilə deyil, məcburi qaydada, aşağıdakı hallarda … Read More

Birbank Biznes-lə biznes həyatınız rahat və sürətlidir
|

Read More9
Birbank Biznes bizneslə məşğul olan şəxslərə rahat imkanlar yaratmaq üçün onlayn və sürətli xidmətlər təklif edir. Bu imkanlardan biri də bank qarantiyası məhsuluna aiddir. Belə ki, müştərilər “Sürətli tender” üzrə qarantiya məktubunu Birbank Biznes vasitəsilə tam olaraq onlayn şəkildə ala … Read More

İşçi hərbi xidmətə gedən zaman ödənişlər
|

Read More9
Azərbaycan qanunvericiliyində müəyyən edilmiş yaş həddi çərçivəsində işçi hərbi xidmətə çağırıla, yaxud alternativ qulluğa təyin edilə bilər. Bu zaman tərəflərin iradəsindən kənar, üçüncü şəxsin (məsələn, hərbi komissarlıqları) təqdim etdiyi müvafiq sənədlər əsasında əmək müqaviləsi ləğvi edilir. İşçi hərbi xidmətə gedən … Read More

Mülkiyyətçinin dəyişməsi zamanı xitamla bağlı ödənişlər
|

Read More9
Mülkiyyətçisinin dəyişməsi zamanı əmək müqaviləsinin ləğvi İşçi və işəgötürən arasında yaranmış əmək münasibətləri müəyyən səbəblərdən pozula bilər ki, bu da əmək müqaviləsinin ləğvi ilə yekunlaşır. Əmək müqaviləsinin xitam verilməsinin əsasları Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin onuncu fəslinin müddəaları ilə tənzimlənir. Müəssisinin mülkiyyətçisinin … Read More

Maliyyə lizinqi ilə bağlı hansı ciddi dəyişikliklər həyata keçirilib?
|

Read More9
Vergi qanunvericiliyinə edilmiş son dəyişikliklərdə maliyyə lizinqi üzrə yanaşmalarda müəyyən yeniliklər yer alıb. İqtisadçı ekspert Anar Bayramov həmin dəyişiklikləri şərh edir. 2024-cü il yanvarın 1-dən Vergi Məcəlləsinin 140-ci maddəsindən “İcarəyə götürülən əmlak icarəçi üçün sifarişlə hazırlanmışdır və icarə müddəti qurtardıqdan … Read More

İşçilərin sığortalanması ilə bağlı xərclərin gəlirdən çıxılması
|

Read More9
2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərdən biri də müəssisələrin öz işçilərinin sığortalanması ilə bağlı xərclərinin gəlirdən çıxılması ilə bağlıdır. Artıq bu ildən çəkilən sığorta haqqı xərclərin hesablanma qaydasına müvafiq surətdə bölüşdürülərək gəlirdən çıxılması mümkün olacaq. Yeni qaydanı iqtisadçı … Read More

Faizsiz borclar hansı formada vergiyə cəlb olunur?
|

Read More9
Fiziki şəxs A və B müəssisələrinin təsisçisidir. Bu halda A müəssisəsi B müəssisəsinə 1 illik 20.000 manat borc verə bilərmi? Əgər borc verilərsə, həmin borc məbləği hansı formada vergiyə cəlb olunacaq? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, bazar … Read More

İstehsalat təqvimi 2024: Ramazan bayramı ilə bağlı dəyişikliklər
|

Read More9
İstehsalat təqvimi nədir? Mühasib və kadr işçilərinin tez-tez müraciət etdiyi istehsalat təqvimi il ərzində iş günlərinin sayı, həftə sonu istirahət günləri, iş günü sayılmayan bayram günləri və bu kimi digər məlumatları əks etdirir. Təqvimin məlumatlarından əməkhaqqın cədvəllərinin hazırlanması,  əmək qabiliyyətinin … Read More

2024-cü il üçün istehsalat təqvimi – şərhlərlə
|

Read More9
Vaxt norması və istehsalat təqvimi 15 dekabr 2023-cu il tarixdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş vaxt norması və istehsalat təqvimi 2024-cü il üçün iş, istirahət və bayram günləri, habelə vaxt norması haqqında məlumatları özündə əks etdirir. … Read More

Daha bir qaimə növü elektronlaşdı
|

Read More9
Dövlət Vergi Xidməti və Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin birgə məlumatı. Əmtəə-nəqliyyat qaiməsinin və yol vərəqinin elektron qaydada tərtib edilməsi ilə bağlı elektron xidmət istifadəyə verilib. Elektron xidmət “Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il 3 dekabr … Read More

Auditin əsasları. Auditin məqsəd və vəzifələri. Auditor fəaliyyəti
|

Read More9
Audit fəaliyyəti, audit – təşkilatların və fərdi sahibkarların mühasibat uçotu və maliyyə (mühasibat) hesabatlarının müstəqil yoxlanılması üzrə sahibkarlıq fəaliyyətidir. Auditin məqsədi audit olunan şəxslərin maliyyə (mühasibat) hesabatlarının düzgünlüyünü və mühasibat uçotunun aparılması qaydasının qanunvericiliyə uyğunluğunu ifadə etməkdir. Dəqiqlik dedikdə, maliyyə … Read More

Vergi ödəyicisi fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması ilə bağlı onlayn müraciət edə bilərmi?
|

Read More9
Fiziki şəxs ona məxsus olan VÖEN-i dayandırmaq istəyir. Bunu onlayn qaydada həyata keçirmək mümkündürmü? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, vergi ödəyicilərinin vergi uçotundan çıxarılması və fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması prosedurları fərqlidir. Belə ki, fəaliyyətini müvəqqəti dayandırmaq istəyən vergi … Read More

Birinin digərinə vurduğu ziyana görə tərəflərin qarşılıqlı maddi məsuliyyəti
|

Read More9
Maddi məsuliyyət nədir? İşçi və işəgötürənin maddi məsuliyyət üzrə münasibətləri əmək münasibətləri ilə sıx bağlıdır və Əmək Məcəlləsinə müvafiq tənzimlənir. Maddi məsuliyyət anlayışı işəgötürənlə işçinin mülkiyyət hüququnun müdafiəsi üsullarından biri hesab edilərək, müqavilə tərəflərinin bir-birinə vurduğu ziyanın ödənilməsi vəzifəsi anlamında … Read More

E-Qaimə üzrə sübutetmənin təşkili
|

Read More9
Elektron qaimənin rolu Ümumiyyətlə, elektron qaimələr, müasir ticarət əlaqələrində mühüm rol oynayır və tərəflər arasında maliyyə əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsində əsas vasitələrdən biridir. Satıcı tərəfindən alıcıya malların satışı və ya xidmətlərin göstərilməsi ilə əlaqədar məlumatlar elektron qaimə əsasında təqdim edilir. Elektron qaimə … Read More

error: Content is protected !!