fbpx

Ən son xəbərlər

ƏDV hesablanması necə aparılır?
|

Read More9
ƏDV hesablanması zamanı vergi dərəcəsi necə tətbiq olunur? Əlavə dəyər vergisi hesablanması zamanı bir neçə məqama diqqət etmək lazımdır. Dövlət büdcəsinə ödənməli olan məbləğ vergi dərəcəsi ilə vergitutma bazasının (taxation base) hasili kimi müəyyən edilir. ƏDV hesablanması həyata keçirilən ticari … Read More

Ezamiyyə normalarına hansı dəyişikliklər edilib?
|

Read More9
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 aprel 2024-cü il tarixli 200 nömrəli “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” Qərarına əsasən, ezamiyyə xərclərinin normalarına dəyişiklik edilərək əvvəl müəyyən edilmiş … Read More

Yararsız hala düşmüş və oğurlanmış əsas vəsaitlərin silinməsi qaydası dəyişdi
|

Read More9
Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin, oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalarda dəyişiklik edilib. … Read More

Vergi auditi kursu
|

Read More9
Vergi auditi kursu Vergi auditi iqtisadi subyektlərin mühasibat və vergi hesabatlarının, ödəmələrin və müəssisələrin maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin ümumi vəziyyətinin yoxlanılmasından, onların aktiv və passivlərinin qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Azərbaycan Mühasiblər Məktəbində tədris edilən Vergi auditi kursunun keçirilməsində məqsəd iştirakçıların praktik vergi biliklərini artırmaq, vergi … Read More

Mümkün xalis satış dəyəri
|

Read More9
Ehtiyatların qiymətləndirilməsi üsulları 2 saylı mühasibat uçotunun beynəlxalq standartına (IAS) 2  görə ehtiyatlar mövcud olan iki dəyərdən ən aşağı dəyərlə qiymətləndirilir. Mövcud olan dəyərlər dedikdə bunlar nəzərdə tutulur. ilkin dəyər; mümkün xalis satış dəyəri. Ehtiyatların ilkin dəyəri zamanı onların əldə … Read More

Birbank Biznes-dən yeni müştərilərə özəl “Xoş gəldin” kampaniyası
|

Read More9
Birbank Biznes yeni müştərilərini “Xoş gəldin” kampaniyası ilə sevindirir. Belə ki, müştərilər hesab açdıqları ilk 30 gün ərzində 50 000 AZN-lik ölkədaxili köçürmə, valyuta mübadiləsi və əməkhaqqı köçürmələri üzrə komissiyasız əməliyyat etmək imkanı əldə edəcəklər. 25 aprel-25 may 2024-cü il … Read More

Faktorinq şirkətinin gəlirləri üzrə ƏDV öhdəliyi yaranırmı?
|

Read More9
“A” şirkəti müştəriyə 500 manat dəyərində məhsulu faktorinq şirkəti vasitəsilə satıb. Belə ki, faktorinq şirkəti “A” şirkətinə öncədən razılaşma əsasında 400 manat köçürüb. Müştəri hissə-hissə olmaqla 12 ay ərzində faktorinq şirkətinə 500 manat köcürüb. Yekunda faktorinq şirkətinin 100 AZN gəliri … Read More

Gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlər
|

Read More9
Gəlir vergisi güzəştləri vergi ödəyicilərinə müxtəlif formada tətbiq edilə bilər, məsələn, azaldılmış vergi dərəcələri, vergi tətilləri, gəlir vergisindən azadolmalar və sair. Fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azadolmalar və güzəştlərin siyahısı Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində şərh edilib. Biz burada praktik fəaliyyətdə daha … Read More

Azərbaycanla Türkiyə arasında gəlirlərə görə ikiqat vergitutma aradan qaldırılacaq
|

Read More9
Azərbaycanla Türkiyə arasında gəlirlərə görə ikiqat vergitutmanın ləğv edilməsinə dair saziş təsdiqlənib. Bununla bağlı “Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Türkiyə Respublikası Hökuməti arasında gəlirlərə görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılması və vergidən yayınmanın qarşısının alınması haqqında Saziş”in təsdiq edilməsi barədə … Read More

Dividendlərə tətbiq edilən vergi güzəşti ilkin emissiyadan sonra öz aralarında alqı-satqı edən fiziki şəxslərə aiddirmi?
|

Read More9
Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsinin tələbləri ilkin emissiyadan sonra öz aralarında alqı-satqı edən fiziki şəxslərin də dividend gəlirlərinə tətbiq edilirmi?  İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 102.1.22-2-ci maddəsinə əsasən, 2023-cü il fevralın 1-dən etibarən 5 (beş) il … Read More

İş gününün qısaldılması natamam iş rejimində də tətbiq edilirmi?
|

Read More9
Bir çox hallarda vergi ödəyiciləri arasında Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsində iş günü hesab edilməyən bayram və ümumxalq hüzn günü öncəsi iş saatlarının 1 saat qısaldılması ilə bağlı suallar yaranır. Belə bir qısaldılma əvəzçilik ilə işləyən iş yerlərində, natamam iş rejimi … Read More

112 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı – nümunələr
|

Read More9
Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı Bizim daha çox əsas vəsaitlər kimi tanıdığımız torpaq, tikili, avadanlıqlar yaxud aktivlərin uçotu Hesablar Planının 11-ci maddəsi  üzrə aparır. 16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” MUBS (IAS 16)  onları istifadə müddəti bir … Read More

Ehtiyatların alınması: sənədləşmə haqqında ümumi anlayış
|

Read More9
Ehtiyatlara nələr daxildir? Ehtiyatlar istehsal prosesində istifadə olunan əmək perimetrlərinin (insanın əmək prosesində bilavasitə təsir etdikləri) məcmusudur. Onların səciyyəvi xüsusiyyəti odur ki: onlar istehsal prosesində yalnız bir dəfə iştirak edir, və; tam dəyərini istehsal olunan məhsula, göstərilən xidmətlərə və ya … Read More

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!
|

Read More9
Məlum olduğu kimi, “kölgə iqtisadiyyatı”nın əhatə dairəsinin azaldılması, vergi ödəyicilərinin təsərrüfat əməliyyatlarını sənədləşdirməyə təşviq edilməsi və uçot intizamının yüksəldilməsi dövlət vergi orqanları qarşısında duran əsas hədəflərdəndir. Bu məqsədlə bazar iştirakçıları arasında əməliyyatların şəffaflaşdırılması və sənədləşdirmə səviyyəsinin qaldırılması baxımından vergi orqanları … Read More

Vergi orqanlarına daxil olmuş inzibati şikayətlərin sayı azalıb
|

Read More9
2024-cü ilin 1-ci rübü ərzində vergi orqanlarına daxil olmuş inzibati şikayətlərin icrası ilə bağlı zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Hesabat dövrü ərzində Dövlət Vergi Xidmətinə 1.523 faktiki şikayət daxil olub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1.287 müraciət … Read More

Uzunmüddətli müqavilələr üzrə gəlir və gəlirdən çıxılan məbləğlər
|

Read More9
Vergi Məcəlləsinin 138-ci maddəsinə əsasən, “Uzunmüddətli müqavilə”- müqavilədə nəzərdə tutulmuş istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla bağlı xidmətlərin və işlərin vergi ili ərzində başa çatdırılmadığı müqavilə deməkdir. İşlərin başlandığı gündən 6 ay ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr uzunmüddətli … Read More

error: Content is protected !!