fbpx

Ən son xəbərlər

Fiziki şəxs hansı vergi mükəlləfiyyətini və fəaliyyət kodunu seçməlidir?
|

Read More9
On nəfər işçisi olan və tikinti fəaliyyəti göstərən fiziki şəxs göstərdiyi xidmətə görə hansı verginin ödəyicisi olmalıdır? Bununla bağlı hansı fəaliyyət kodunu seçməlidir? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, sorğunuzda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir. Vergi … Read More

Pul vəsaitləri və hesablaşmalar haqqında anlayış və onların növləri
|

Read More9
Mühasibat uçotu subyektlərində pul vəsaitləri ilə hesablaşmalar iki formada həyata keçirilir: nağd və nağdsız. Nağd ödəniş – pulun satıcıya “əldən-ələ” birbaşa köçürülməsidir, nağdsız ödəniş alanın və ödəyənin bank hesablaşma hesabları arasında köçürmə formasında həyata keçirilir. Nağd ödənişin xüsusiyyətləri Nağd ödəniş … Read More

ƏDV məqsədləri üçün qeydiyyat necə həyata keçirilir?
|

Read More9
ƏDV məqsədləri üçün kimlər qeydiyyata alınır? Gəlin ƏDV qeydiyyatına necə alınmasını Kamranla mühasib dostu Nadir arasında gedən dialoq üzərindən nəzər salaq. – Salam, Nadir. Mənim dükanım var, ƏDV qeydiyyatına nə zaman alınmalıyam? – Salam Kamran, sənin fəaliyyətin sahibkarlıq fəaliyyəti sayılır. … Read More

Fiziki şəxsin icarədən gəlirləri hansı formada vergiyə cəlb olunur?
|

Read More9
Vətəndaşın VÖEN-i var və özünə məxsus daşınmaz əmlakını “BB” MMC-yə 2000 manata icarəyə verib. Bu halda həmin fiziki şəxs üçün vergitutma və hesabatlılıq necə olmalıdır? Fiziki şəxsin VÖEN-i olduğuna görə o, icarədən gəlirləri barəsində illik gəlir vergisi bəyannaməsi verməlidirmi? İqtisadiyyat … Read More

Sadələşdirilmiş verginin hesablanması qaydası, ödəmə müddəti
|

Read More9
Sadələşdirilmiş verginin dərəcəsi və vergitutma bazası Sadələşdirilmiş vergi necə hesablanır? İstənilən vergi növündə olduğu kimi, yəni sadələşdirilmiş verginin hesablanması zamanı ödəniləcək məbləği hesablamaq üçün vergitutma bazası və tətbiq edilən vergi dərəcələri müəyyən edilməlidir, belə ki, sadələşmiş vergi məbləği onların hasilinə … Read More

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri: MHBS-a uyğun təsnifat və tanınma
|

Read More9
Pul vəsaitlərinin müəssisə üçün əhəmiyyəti Pul vəsaitləri, pul vəsaitlərinin ekvivalentləri istənilən müəssisədə önəmli aktiv hesab edilir. Onlar ən likvid aktivlər olmaqla istənilən kommersiya müəssisənin və onun payçılarının (səhmdarlarının) nail olmaq istədiyi son nəticə, son aktivdir. Çünki kommersiya müəssisələri gəlir, yəni … Read More

İşçinin müəssisəyə ziyan vurması səbəbindən işdən kənarlaşdırılması necə rəsmiləşdirilir?
|

Read More9
Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Son zamanlar sahibkarlardan, işəgötürənlərdən işçilərin onlara vurduğu ziyanlara görə işdən azad etmək istəmələri ilə bağlı müraciətlər daxil olur. Onlar bildirirlər ki, işçilər əmək fəaliyyətləri zamanı sahibkarlara müxtəlif formada maddi ziyan vurublar və bu səbəbdən … Read More

Mühasib və maliyyəçilər üçün Excel kursu
|

Read More9
Mühasiblər və maliyyəçilər üçün Excel kursu Mühasib və ya maliyyəçi karyeranızı Excel ilə daha möhtəşəm edin! Mühasib və maliyyəçiləri Excel proqramını bilmədən təsəvvür etmək hazırkı dövrdə çox çətindir. Bəzən Excel proqramı bizə lazım olan hesabatları təqdim etməkdə mühasibat proqramlarının edə … Read More

Pərakəndə satış təşkil edən sahibkar kassa aparatı quraşdırmalıdırmı?
|

Read More9
Mənim çörək (lavaş) sexim var və istehsal etdiyim məhsulları vətəndaşlara satıram. Bu halda yeni nəsil kassa aparatı quraşdırmalıyammı? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi ödəyicisi tərəfindən istehsal edilmiş hazır məhsulların özünə məxsus … Read More

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları”: xaricolmalar
|

Read More9
Bank hesablaşma hesabı nədir? Bank hesablaşma hesabları hüquqi yaxud sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən bankda açılır və nağdsız əməliyyatların aparılması üçün istifadə olunur. Bank hesabları üzrə aşağıdakı əməliyyatlar aparıla bilər: vergilərin, sosial sığorta haqlarının, cərimə və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsi; … Read More

142 saylı “Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) tükənməsi” hesabı üzrə uçot
|

Read More9
Təbii sərvətlər hansılardır? Təbii sərvətlər (ehtiyatlar) bəşəriyyətin mövcudluğu üçün təbii şəraitin məcmusunun bir hissəsi, cəmiyyətin maddi tələbatını ödəmək üçün ictimai istehsal prosesində istifadə olunan, onu əhatə edən təbii mühitin ən mühüm komponentidir. Onlar tükənən və tükənməyən kimi iki qrupa ayrılır. … Read More

ƏDV ödəyicisi olduqdan sonra əvvəlki dövrdə alınmış malların satışı
|

Read More9
Vergi Məcəlləsinin 156-cı maddəsinə əsasən, qeydiyyatdan keçməli olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti göstərən şəxs vergi orqanına ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyat haqqında könüllü ərizə verə bilər və ya Vergi Məcəlləsinin 157-ci maddəsinə uyğun olaraq, 12 aylıq ardıcıl dövriyyəsi 200.000 manatı keçdikdən sonra növbəti … Read More

223 saylı “Bank hesablaşma hesabları” hesabına daxilolmalar
|

Read More9
Bank hesablaşma hesabları üzrə uçotun əsasları Bank əməliyyatları müasir dövrdə təşkilatlar üçün gündəlik fəaliyyətin ayrılmaz bir parçası olmuşdur. Peşəmizlə bağlı tez-tez bank hesablaşma hesabına mədaxil, bank hesablaşma hesabından məxaric, müxtəlif yerli və xarici ödənişləri, eləcə də bunlarla əlaqədar olan konvertasiya … Read More

error: Content is protected !!