Əmək münasibətlərinə xitam verilərkən məzuniyyət hüququnun həyata keçirilməsi

posted in: Uncategorized | 0

Müvafiq iş ilinin (illərinin) məzuniyyətindən istifadə etməmiş işçi ilə fərdi əmək müqaviləsinə (kontraktına) xitam verilərkən (təqsirli hərəkətlərinə görə işverənin təşəbbüsü ilə işdən çıxarılma halları isti ana olmaqla) işçinin arzusu ilə həmin iş ili (illəri) üçün ona məzuniyyət verilir və işdənçıxma tarixi məzuniyyətin son günü hesab edilir.

Fərdi əmək müqaviləsi (kontraktında) başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, müddətli fərdi əmək müqaviləsinin (kontraktının) müddətinin bitməsi ilə əlaqədar əmək münasibətlərinə xitam verilməsi hallarına da bu qayda şamil edilə bilər. Bu zaman fərdi əmək müqaviləsinin (kontraktının) müddəti məzuniyyət müddəti başa çatanadək uzadılmış hesab edilir.

İşçi bu maddədə nəzərdə tutulan hallarda və qaydada məzuniyyətdən istifadə etmək istəmədikdə ona bu Qanunun 32-ci maddəsi ilə müəyyən edilən qaydada və şərtlərlə istifadə edilməmiş məzuniyyətə görə pul əvəzi ödənilir.

Print Friendly, PDF & Email