Əmək müqaviləsinin forması

posted in: Uncategorized | 2

Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanır.

Tərəflərin razılığı ilə əmək müqaviləsi bu Məcəlləyə əlavə edilmiş nümunəvi formaya uyğun tərtib edilir.

Əmək müqaviləsi iki nüsxədən az olmayaraq tərtib olunub tərəflərin imzası (möhürü) ilə təsdiq edilir və onun bir nüsxəsi işçidə, digər nüsxəsi isə işəgötürəndə saxlanılır.

Print Friendly, PDF & Email

2 Responses

  1. Yasin
    | Reply

    muqavile formasi

  2. Shahnaz Genciyeva
    | Reply

    Əmək müqaviləsi forması

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *