Əmək müqaviləsinin forması

posted in: Uncategorized | 2

Əmək müqaviləsi yazılı formada bağlanır.

Tərəflərin razılığı ilə əmək müqaviləsi bu Məcəlləyə əlavə edilmiş nümunəvi formaya uyğun tərtib edilir.

Əmək müqaviləsi iki nüsxədən az olmayaraq tərtib olunub tərəflərin imzası (möhürü) ilə təsdiq edilir və onun bir nüsxəsi işçidə, digər nüsxəsi isə işəgötürəndə saxlanılır.

Print Friendly, PDF & Email

2 Responses

  1. Yasin
    |

    muqavile formasi

  2. Shahnaz Genciyeva
    |

    Əmək müqaviləsi forması