Exceldə yığılmış qaimələri EFP-yə əlavə (import) etdikdə ƏDV məbləğində qəpik fərqi yaranır. 

Qeyd olunan hal exceldə həmin sütunların rəqəmlərinin yuvarlaqlaşdırılması ilə bağlı məsələdir.

Ədədlər exeldə yuvarlaqlaşdırıldıqdan sonra import edilərsə, qeyd edilən hal baş vermir.

Print Friendly, PDF & Email