2018-ci ilin yanvar ayından qüvvədə olacaq Büdcə Təsnifat Kodları

posted in: Xəbər | 1
birbank biznes

 

Nazirlər Kabinetinin 12 sentyabr 2017-ci il tarixli qərarı ilə büdcə təsnifat kodlarına əlavə və dəyişikliklər edilmişdir, 2017-ci il ərzində köhnə büdcə təsnifat kodları qüvvədə olsa da artıq 2018-ci ilin 1 yanvar tarixindən etibarən banklar ancaq yeni büdcə  təsnifat kodları ilə ödəmələri qəbul edirlər. Nazirlər Kabinetinin qərarını və yenilənmiş büdcə təsnifat kodlarını sizə təqdim edirik.

“Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI

“Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il 16 dekabr tarixli 454-VQD nömrəli Qanununun tətbiqi və “Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun və bu Qanunla təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 30 avqust tarixli 393 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 23 dekabr tarixli 1171 nömrəli Fərmanının 1.3-cü və 1.5-ci bəndlərinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2004, № 10, maddə 866; 2006, № 3, maddə 303, № 5, maddələr 463, 468, № 8, maddə 731, № 9, maddə 822, № 11, maddə 994; 2007, № 1, maddə 50, № 10, maddə 1021, № 12, maddələr 1343, 1352; 2008, № 2, maddə 130, № 4, maddə 308, № 10, maddə 936; 2009, № 1, maddələr 22, 32, № 2, maddələr 144, 150, № 9, maddələr 736, 753; 2010, № 4, maddə 369, № 11, maddə 1048; 2011, № 1, maddə 66, № 4, maddə 365; 2012, № 9, maddə 934; 2013, № 8, maddə 1000, № 10, maddə 1202; 2014, № 1, maddələr 59, 69, № 2, maddə 201, № 5, maddə 557, № 6, maddələr 745, 747, № 9, maddə 1130; 2015, № 2, maddə 227, № 3, maddələr 328, 337, № 6, maddələr 774, 781, № 7, maddə 890, № 11, maddə 1412; 2016, № 3, maddə 595, № 4, maddələr 806, 831, № 5, maddələr 941, 955, № 8, maddə 1450, № 9, maddə 1561, № 12, maddələr 2220, 2241) ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə – “Büdcə gəlirlərinin Təsnifatı”nda aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

  1. “1.1.1.1.2.0. Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir vergisi” maddəsinə aşağıdakı məzmunda 1.1.1.1.2.3-cü yarımmaddə əlavə edilsin:

“1.1.1.1.2.3. İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, lotereyaların keçirilməsindən, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) gəlir vergisi”.

  1. “1.1.1.2.5.0. Dividendlərdən, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə olunan gəlirlərdən və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan digər gəlirlərdən gəlir vergisi” maddəsinin 1.1.1.2.5.1-ci yarımmaddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.1.1.2.5.1. Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə və ya beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən, rabitə və ya nəqliyyat xidmətləri üçün rezident müəssisələrin və ya sahibkarın ödəmələrindən gəlir vergisi”.

  1. Aşağıdakı məzmunda 1.1.1.2.5.2-1.1.1.2.5.4-cü yarım-maddələr əlavə edilsin:

“1.1.1.2.5.2. Azərbaycan Respublikasının rezidentləri tərəfindən qeyri-rezident şəxslərə məxsus elektron pul kisəsində yaradılan hesaba pul köçürülərkən, əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan vergi

1.1.1.2.5.3. Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısilə edilən ödənişlərdən gəlir vergisi

1.1.1.2.5.4. Dividendlərdən, faizlərdən, icarə haqlarından, royaltidən və digər gəlirlərdən gəlir vergisi”.

  1. “1.1.4.1.1.0. Azərbaycan Respublikasında mal, iş və xidmətlərə görə əlavə dəyər vergisi” maddəsinin 1.1.4.1.1.2-ci yarımmaddəsi 1.1.4.1.1.3-cü yarımmaddə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.1.4.1.1.2-ci, 1.1.4.1.1.4-cü, 1.1.4.1.1.5-ci yarımmaddələr əlavə edilsin:

“1.1.4.1.1.2. Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı ticarət əlavəsindən ödənilən əlavə dəyər vergisi

1.1.4.1.1.4. Elektron ticarətin satıcıları (təchizatçıları) tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi

1.1.4.1.1.5. Elektron qaydada təşkil olunan lotereyaların, digər yarışların və müsabiqələrin keçirilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi”.

  1. “1.1.4.3.1.0. Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi” maddəsinin 1.1.4.3.1.7-ci yarımmaddəsi 1.1.4.3.1.8-ci yarımmaddə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.1.4.3.1.7-ci yarımmaddə əlavə edilsin:

“1.1.4.3.1.7. Mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi”.

  1. “1.1.4.3.2.0. Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi” maddəsinin 1.1.4.3.2.7-ci yarımmaddəsi 1.1.4.3.2.9-cu yarımmaddə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.1.4.3.2.7-ci, 1.1.4.3.2.8-ci yarımmaddələr əlavə edilsin:

“1.1.4.3.2.7. Mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1.1.4.3.2.8. Sabit məbləğ üzrə sadələşdirilmiş vergi”.

  1. “1.1.4.3.3.0. Digər vergilər” maddəsi 1.1.4.3.4.0-cı maddə hesab edilsin və aşağıdakı məzmunda 1.1.4.3.3.0-cı maddə və 1.1.4.3.3.1-ci, 1.1.4.3.3.2-ci yarımmaddələr əlavə edilsin:

“1.1.4.3.3.0. Pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1.1.4.3.3.1. Hüquqi şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1.1.4.3.3.2. Fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi”.

  1. “1.1.4.5.2.0. Azərbaycan Respublikasına malların idxalına görə aksiz” maddəsinin 1.1.4.5.2.9-cu yarımmaddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

“1.1.4.5.2.9. İdxal olunan xəz-dəri məmulatlarına tətbiq olunan aksiz vergisi”.

  1. “1.4.2.2.1.0. Məhkəməyə verilən iddia ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsinə görə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə, vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən qeydiyyatına görə” maddəsinə aşağıdakı məzmunda 1.4.2.2.1.7-ci yarımmaddə əlavə edilsin:

“1.4.2.2.1.7. Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsinə görə”.

  1. “1.4.3.1.5.0. Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə daxilolmalar” maddəsinə aşağıdakı məzmunda 1.4.3.1.5.1-ci və 1.4.3.1.5.2-ci yarımmaddələr əlavə edilsin:

“1.4.3.1.5.1. İriqabaritli və ya ağırçəkili nəqliyyat vasitələrinin icazə verilən qabarit, çəki və yüklə birlikdə oxa düşən kütlə parametrlərinə dair tələblərin pozulmasına görə tətbiq edilmiş inzibati cərimələr

1.4.3.1.5.2. Yol hərəkəti qaydaları və yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalara görə digər daxilolmalar”.

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Artur Rasi-zadə

Bakı şəhəri, 12 sentyabr 2017-ci il

                   № 365

Büdcə gəlirlərinin təsnifatı
Kodlar Adları Qeydlər
100000 Ümumi gəlirlər
110000 Vergilərdən daxilolmalar
111000 Gəlirlərdən (mənfəətdən) vergilər
111100 Fiziki şəxslərin gəlir vergisi
111110 Muzdlu  işlə əlaqədar gəlir vergisi
111111 Muzdlu  işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən  gəlir vergisi
111112 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə podratçi və xarici subpodratçi təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi
111113 Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin muzdlu işlə əlaqədər əldə etdikləri gəlirlərindən gəlir vergisi
111120 Muzdlu  işə  aid  olmayan  fəaliyyətdən   gəlir vergisi
111121 Muzdlu işə aid olmayan  fəaliyyətdən əldə edilən gəlirlərdən gəlir vergisi
111122 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə  podratçi və xarici subpodratçi təşkilatlarda muzdlu işlə əlaqədar olmayan  gəlirlərdən gəlir vergisi
111123 İdman oyunları ilə əlaqədar aparılan mərc oyunlarından, lotereyaların keçirilməsindən, habelə digər yarışlardan və müsabiqələrdən pul şəklində əldə edilən uduşlardan (mükafatlardan) gəlir vergisi yeni
111130 Fiziki şəxslərin digər gəlirlərindən gəlir vergisi
111200 Hüquqi  şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi
111210 Rezident müəssisələrin mənfəət vergisi
111220 Qeyri-rezident müəssisələrin  Azərbaycan Respublikasında daimi nümayəndəliyi ilə bağlı olan gəlirlərdən vergi
111230 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə  podratçı tərəflərin mənfəət vergisi
111240 Hasilatın pay bölgüsü sazişləri üzrə xarici subpodratçıların mənfəət vergisi
111250 Dividendlər, faizlərdən, icarədən və royaltidən əldə olunan gəlirlərdən və mənbəyi Azərbaycan Respublikasının ərazisində olan digər gəlirlərdən gəlir vergisi
111251 Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə və ya beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən, rabitə və ya nəqliyyat xidmətləri üçün rezident müəssisələrin və ya sahibkarın ödəmələrindən gəlir vergisi yeni redaksiyada
111252 Azərbaycan Respublikasının rezidentləri tərəfindən qeyri-rezident şəxslərə məxsus elektron pul kisəsində yaradılan hesaba pul köçürülərkən, əməliyyatı həyata keçirən yerli bank, xarici bankın Azərbaycan Respublikasındakı filialı və ya poçt rabitəsinin milli operatoru tərəfindən ödəmə mənbəyində tutulan vergi yeni
111253 Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə təsis edilmiş (qeydiyyatdan keçmiş) subyektlərə rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəlikləri tərəfindən birbaşa və ya dolayısilə edilən ödənişlərdən gəlir vergisi yeni
111254 Dividendlərdən, faizlərdən, icarə haqlarından, royaltidən və digər gəlirlərdən gəlir vergisi yeni
111300 Kateqoriyalar üzrə bölünməyən gəlir vergisi
112000 Əmək haqqı fonduna və işçi qüvvəsinə vergilər
113000 Mülkiyyətdən vergilər
113100 Torpaq vergisi
113110 Sənaye, tikinti, nəqliyyat, rabitə, ticarət, məişət xidməti və digər xüsusi təyinatlı torpaqlara görə rezident və qeyri-rezident müəssisələrin torpaq vergisi
113120 Kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlara görə rezident və qeyri-rezident müəssisələrin torpaq vergisi
113150 Yaşayış fondlarının, həyətyanı sahələrin və bağ sahələrinin torpaqlarına görə torpaq vergisi
113200 Əmlak vergisi
113220 Rezident və qeyri-rezident müəssisələrin balansında olan əsas vəsaitlərdən əmlak vergisi
114000 Mal və xidmətlərə görə  vergilər
114100 Əlavə dəyər vergisi
114111 Azərbaycan Respublikasında iş və xidmətlərə görə ödənilən rezidentin əlavə dəyər vergisi
114112 Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı ticarət əlavəsindən ödənilən əlavə dəyər vergisi yeni
114113 Azərbaycan Respublikasında iş və xidmətlərə görə ödənilən qeyri-rezidentin əlavə dəyər vergisi
114114 Elektron ticarətin satıcıları (təchizatçıları) tərəfindən işlərin və xidmətlərin təqdim edilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi yeni
114115 Elektron qaydada təşkil olunan lotereyaların, digər yarışların və müsabiqələrin keçirilməsinə görə qeyri-rezidentə ödəmələrdən əlavə dəyər vergisi yeni
114200 Satışdan vergilər
114300 Sadələşdirilmiş vergi
114310 Hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən  sadələşdirilmiş vergi
114311 Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114312 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114313 Mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən hüquqı şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114314 İdman mərc oyunlarının operatoru və satıcıları olan hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114315 Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən 6 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114316 İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər tərəfindən 8 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114317 Mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi yeni
114318 Digər hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114320 Fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən  sadələşdirilmiş vergi
114321 Mülkiyyətində və ya istifadəsində olan avtonəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114322 Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114323 Mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114324 İdman mərc oyunlarının satıcıları olan fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114325 Ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən 6 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114326 İctimai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər tərəfindən 8 faiz dərəcə ilə ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114327 Mülkiyyətindəki torpaq sahələrinin təqdim edilməsini həyata keçirən fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi yeni
114328 Sabit məbləğ üzrə sadələşdirilmiş vergi yeni
114329 Digər fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi
114330 Pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi yeni
114331 Hüquqi şəxslər tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi yeni
114332 Fərdi sahibkarlar tərəfindən pul vəsaitlərinin nağd qaydada bank hesablarından çıxarılmasına görə ödənilən sadələşdirilmiş vergi yeni
114340 Digər vergilər
114400 Dövriyyədən vergilər və mal və xidmətlərə görə digər ümumi vergilər
114500 Aksiz
114510 Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan məhsullar üzrə aksiz
114511 Neft məhsullarına  aksiz
114512 Etil (yeyinti) spirti
114513 Pivə
114514 Spirtli içkilərin bütün digər növləri
114515 Tütün məmulatları
114516 Sair məhsullar
114700  Yol vergisi
114710 Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək, daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) yanacağa yol vergisi
114711 avtomobil benzininə yol vergisi
114712 dizel yanacağına yol vergisi
114713 maye qaza yol vergisi
114800 Malların istifadəsinə, yaxud istifadə hüququ verilməsinə  və hər hansı bir fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün  vergilər
114900 Mədən vergisi
114910 Xam neft
114920 Təbii qaz
114930 Filiz faydalı qazıntıları
114940 Qeyri-filiz faydalı qazıntıları
114950 Mineral sular
114970 Sair məhsullar
114980 Digər vergilər
115600 Xarici iqtisadi fəaliyətlə bağlı sair vergilər
115620 Qiyməti tənzimlənən məhsulların ixracı zamanı məhsulların kontrakt (satış) qiyməti ilə respubublika daxili müəssisə topdansatış qiyməti arasındakı fərqdən büdcəyə ödənişlər
116000 Sair vergilər
116100 Kommersiya qurumları tərəfindən ödənilən digər vergilər
116200 Qeyri-kommersiya qurumları tərəfindən ödənilən digər vergilər
141730 Torpağın icarəyə verilməsindən  icarə haqqı
141732 Dövlət mülkiyyətində olan torpaqların icarəyə verilməsindən icarə haqqı
142190 Müsadirə edilmiş ,sahibsiz qalmış, vərəsəlik hüququ əsasında dövlət mülkiyyətinə keçmiş əmlakın və dəfinələrin satışından daxilolmalar
142191 Məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qərarı əsasında dövlət mülkiyyətinə keçməklə müsadirə edilmiş əmllakın satışından daxilolmalar
142200 Dövlət rüsumu
142210 Məhkəməyə verilən iddiа ərizələrinin və şikayətlərin, hüquqi əhəmiyyət kəsb edən faktların müəyyən edilməsi barədə ərizələrin və məhkəmə qərarları barəsində şikayətlərin verilməsinə görə, məhkəmə tərəfindən sənədlərin surətinin təkrar verilməsinə görə, vətəndаşlıq vəziyyəti аktlаrının qeydiyyаtinа görə, hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyаtı və yenidən  qeydiyyаtınа görə
142211 Məhkəməyə verilən iddiа ərizələrinə görə
142212 İddianın predmetinə dair müstəqil tələb irəli sürən üçüncü şəxslərin işə qoşulması barədə ərizələrə görə
142213 Məhkəmə əmri haqqında ərizələrə görə
142214 Apelyasiya və kasasiya şikayətlərinə görə
142215 Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatına görə
142216 Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və yenidən  qeydiyyatına görə
142217 Vergi öhdəliyinin əvvəlcədən müəyyənləşdirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsinə görə yeni
142220 Notariat kontorları və dövlət orqanları tərəfindən notariat hərəkətlərinin aparılmasına, notariat fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsi və onun müddətinin uzadılmasına görə
142221 Daşınmaz əmlakın və ya mülkiyyətində daşınmaz əmlak olan müəssisədəki payın özgəninkiləşdirilməsi və yaşayış sahələrinin müvəqqəti istifadəyə verilməsi barədə müqavilələrin təsdiqinə görə
142222 Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi müqavilələrinin təsdiqinə görə
142223 Yaşayış evlərinin tikintisi üçün torpaq sahələrinin müddətsiz istifadəyə verilməsi haqqında müqavilələrin təsdiqinə görə
142224 Kredit müqavilələrinin təminatı kimi bağlanılan girov (ipoteka) müqavilələrinin  təsdiqinə görə
142225 İpoteka krediti hesabına alınan yaşayış sahəsinə dair qarışıq müqavilə formasında bağlanılan alqı-satqı və ipoteka müqaviləsinin təsdiqinə görə
142226 Nəqliyyat vasitələrinin özgəninkiləşdirilməsi, ona sərəncam verilməsi ilə bağlı verilən etibarnamələrin və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və başqa etibarnamələrin təsdiqinə görə
142227 Sənədlərin bir dildən başqa dilə tərcüməsinin düzgünlüyünün təsdiqi, sənədlərdən surət və çıxarışların düzgünlüyünün təsdiqi və vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyinin təsdiqinə görə
142228 Digər notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə
142229 Notariat  fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün şəhadətnamənin verilməsinə və onun müddətinin uzadılmasına görə
142230 Şəxsiyyət və icazə vəsiqələrinin, habelə qaçqın statusu almış şəxslərə qaçqın vəsiqələrinin və yol sənədlərinin verilməsi, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul, bərpa və ya vətəndaşlığından çıxmağa görə
142231 Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və dəyişdirilməsinə görə
142232 Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarına və Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərə şəxsiyyət vəsiqələrinin  verilməsinə görə
142233 Əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə Azərbaycan Respublikasının  ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqələrinin, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması barədə qərarın, Azərbaycan Respublikasında qaçqın statusu almış şəxslərə qaçqın vəsiqələrinin və yol sənədlərinin verilməsinə görə
142234 Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına qəbul və bərpa olmağa və ya vətəndaşlıqdan çıxmağa görə
142240 Azərbaycan Respubliksında və ya Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərində konsul əməliyyatlarının aparılmasına görə
142241 Pasportların və vizaların verilməsinə görə
142242 Vətəndaşlıq məsələləri ilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsinə görə
142243 VVAQ məsələlərinə dair konsulluq əməliyyatlarına görə
142244 Sənədlərin sorğu əsasında  alınmasına və leqallaşdırılmasına görə
142245 Notariat hərəkətlərinin aparılmasına görə
142246 Digər konsul əməliyyatlarına görə
142250 Lisenziyalaşdırılan sahibkarlıq fəaliyyəti növlərinə lisenziya verilməsinə görə
142252 Lisenziya verilməsinə görə
142260 Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə və nəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsinə görə
142261 Azərbaycan Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtomobil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsinə görə
142262 Nəqliyyat vasitələrinin, qoşquların və yarımqoşquların texniki baxışdan keçirilməsinə görə
142270 Qiymətli kağızların qeydiyyata alınması və dövlət reyestrinə daxil edilməsi, ixtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin, inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması,  müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlər, habelə icazələrin bəzi növlərinin verilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və onların idarə edilməsi ilə bağlı hüquqi və fiziki şəxslərə xidmətlərin göstərilməsinə görə
142271 Qiymətli kağızların qeydiyyata alınmasına və dövlət reyestrinə daxil edilməsinə görə
142272 İpoteka kağızlarının qeydiyyatı və əlavə qeydiyyatı, həmçinin icazələrin bəzi növlərinin verilməsinə görə
142273 İxtiranın, faydalı modelin, sənaye nümunəsinin, əmtəə nişanının, coğrafi göstəricinin, əsərin, əlaqəli hüquqlar obyektinin, inteqral sxem topologiyasının və məlumat toplularının qeydə alınması,  müvafiq mühafizə sənədlərinin verilməsi və onlarla bağlı digər hüquqi hərəkətlərə görə
142274 Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasının ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün iş icazələrin alınması və müddətlərinin uzadılmasına görə; yeni
142275 Nəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatına, dövlət qeydiyyat nişanlarının verilməsinə, sürücülük vəsiqələrinin və imtahanların verilməsinə görə
142280 Daşınmaz əmlaka mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması ilə bağlı sənədlərin verilməsi, həmçinin girovun dövlət qeydiyyatına görə
142281 Daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının dövlət qeydiyyatı ilə bağlı hərəkətlərə görə
142282 Vərəsəlik nəticəsində əldə edilmiş hüquqların, bölünmə nəticəsində əvvəlki hüquq sahibində qalan hissə üzərindəki hüquqların, yüklülüyün, icarə və istifadə hüquqlarının yüklülüyünün və özgəninkiləşdirilməsinin dövlət qeydiyyatının aparılmasına görə
142283 Tikintisi başa çatdırılmamış daşınmaz əmlak üzərində hüquqların qabaqcadan dövlət qeydiyyatı, məhv olmuş daşınmaz əmlakın və onun üzərindəki hüquqların dövlət qeydiyyatının ləğvi və dövlət reyestrindən məlumatın verilməsinə görə
142284 İpotekanın əlavə qeydiyyatına, girovun əlavə dövlət qeydiyyatına alınması, ipoteka predmetinə tutmanın yönəldilməsi barədə bildirişin dövlət qeydiyyatına alınması, daşınmaz əmlakın yüklülükdən (ipoteka, icarə, istifadə, lizinq, servitut və s.) azad edilməsi, daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüquqlarının dövlət qeydiyyatına alınması barədə çıxarışın dublikatının verilməsi, daşınmaz əmlaka dair texniki sənədlərin (pasport və plan-ölçü) dublikatının verilməsinə görə
142285 Torpaq sahələri üzərində mülkiyyət və digər əşya hüquqlarının qeydiyyatı üçün mərzçəkmə işləri ilə bağlı pilonun vurulmasına görə
142286 Daşınmaz əmlak üzərində hüquqların məhdudlaşdırılmasına (yüklülüyünə) dair dövlət reyestrindən arayışın verilməsinə görə
142290 Digər hüquqi hərəkətlərə görə
142291 Qiymətli metallardan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarının əyarlanması və damğalanması, ekspertizası, materialların tətbiqi, qiymətli daşların ekspertizası və diaqnostikasına görə
142292 Dənizçilik sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə
142293 Mülki aviasiya sahəsində xidmətlərə və ya hüquqi hərəkətlərə görə
142294 Standartlaşdırma və metrologiya sahəsində hüquqi hərəkətlərə görə
142295 Malın mənşə ölkəsini təsdiq edən sertifikatın verilməsinə görə
142296 Tikinti, memarlıq və şəhərsalma sahəsində xidmətlərin göstərilməsi, mövsümi (səyyari) ticarət və xidmət yerlərinin müəyyən edilməsi
142297 Xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələrinin diplomlarının tanınmasına görə
142298 Dərman vasitələrinin və maddələrinin dövlət qeydiyyatı və gigiyenik sertifikatının verilməsinə görə
142299 Sair hüquqi hərəkətlərə görə
142340 Sair daxilolmalar
143000 Cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar
143400 Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə daxilolmalar
143410 Fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143411 Muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143412 Muzdlu işə aid olmayan fəaliyyətdən gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143420 Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143430 Torpaq vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143440 Əmlak vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143450 Əlavə dəyər vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143460 Aksizlər üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143470 Sadələşdirilmiş vergi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143480 Mədən vergisi üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143490 Digər vergi və daxilolmalar üzrə maliyyə sanksiyalarından daxilolmalar
143500 Vergi qanunvericiliyinin pozulmasına görə inzibati cərimə

 

Faylı yükləyin: Büdcə Gəlirlərinin Təsnifatı / Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Print Friendly, PDF & Email