fbpx

Mənfəət vergisi üzrə vergitutma bazasının müəyyən edilməsinə nümunələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Rezident müəssisələrdə mənfəət vergisi Rezident müəssisələrdə mənfəət onun vergitutma obyektidir. Verginin bazası onun bütün gəlirləri ilə gəlirdən çıxılan xərclər arasında fərq kimi müəyyən edilir. Gəlirlərin tərkibinə rezidentin Azərbaycan Respublikasından kənarda: daimi nümayəndəlikləri vasitəsilə əldə edilən gəlirlər; həmçinin, royalti, faiz, dividend … Read More

Mənfəət vergisi üzrə vergitutma obyektləri hansılardır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi obyekt və vergi bazası anlayışları Vergitutma obyekti və bazası vergini müəyyən edən əsas şərtlərdəndir. Bu şərtlərdən biri, o cümlədən vergi ödəyicisi olmasa vergini hesablamaq, ödəmək mümkün deyil. Bütün ölkələrin vergi sistemində obyekt – vergi ödəyicisinin vergi dövrü ərzində müəyyən … Read More

Mühasibat balansının əhəmiyyəti və funksiyaları

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Balansın əhəmiyyəti və funksiyaları. Mühasibat balansı – bu, müəyyən hesabat tarixinə görə təşkilatın əmlak və maliyyə vəziyyətini pul ifadəsində əks etdirən göstəricilər sistemidir. O, təşkilatın vəsaitlərini müəyyən tarixdə (hər ayın 1-də) onların növlər və yaranma mənbələri üzrə pul qiymətləndirilməsində ümumiləşdirir … Read More

Fiziki şəxslərin əməkhaqlarından gəlir vergisinin tutulması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Fiziki şəxslərin əməkhaqlarından icbari tutulan gəlir vergisinin hesablanması, eləcə də gəlir vergisinə tətbiq olunan güzəştlər ilə bağlı yaranan bəzi suallara insan resurslarının idarə olunması mütəxəssisi Nihad Əliyev aydınlıq gətirir. Vergi Məcəlləsinə 1 yanvar 2019-cu ildən qüvvəyə minmiş dəyişikliklərə əsasən, fiziki … Read More

1 4 5 6 7
error: Content is protected !!