fbpx

Amortizasiya olunan aktivlər üzrə gəlirdən çıxılan məbləğlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Amortizasiya ilə bağlı anlayışların izahı Azərbaycan vergi qanunvericiliyinin tələblərini nəzərə alıb mənfəət vergisi məqsədləri üçün xərclərin gəlirdən çıxılması mexanizmini şərti olaraq iki qrupa ayıra bilərik: Bir dəfəyə gəlirdən çıxılan xərclər; İllər üzrə, hissə-hissə xərclərin gəlirdən çıxılması. İkinci halda xərclər Vergi … Read More

Geoloji-kəşfiyyat və təbii ehtiyatların hasilatına hazırlıq işlərinə çəkilən xərclərin gəlirdən çıxılması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Belə fəaliyyətdə xərclərin çıxılması qaydasının müəyyən edilməsi vacibdir, çünki bu, həmin sektorda çalışan müəssisələrin gəlirlərinə əhəmiyyətli təsir edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müəssisələr bu işlər üçün kifayət qədər xərc çəkir, həm də, bir qayda olaraq, həmin xərclər gəlir əldə etməyə … Read More

error: Content is protected !!