fbpx

Azərbaycan vergi sistemi müstəqillik dövründə

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi sisteminin növləri Müəyyən vaxtda bir ölkədə yığılması təmin edilən vergilərin məcmusu vergi sistemi adlanır. Ölkələr yeni vergi növü tətbiq edir, bəzilərini tənzimləyir, bəzilərin isə ləğv edir. Sistemin tərkibin formalaşnmasına iqtisadi, maliyyə, siyasi, sosial şərtlər, habelə dövlət idarəçiliyuinin inkişafı təsir … Read More

Sovetlər dövründə Azərbaycanın vergi sistemi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanın vergi sisteminin inkişaf mərhələləri Azərbaycanda vergilər, digər ölkələrdə olduğu kimi, uzun bir təkamül yolu keçib. Bu təkamül dövlətin inkişafı ilə paralel davam edib, çünki  dövlət xərclərinin maliyyə mənbəyi olan büdcə gəlirlərinin formalaşmasını vergi yığımları olmadan təsəvvür etmək çətindir. Məhz bu … Read More

Azərbaycanın vergi sistemi: Cümhuriyyət dövrü

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanın vergi sisteminin inkişafı Tarixən dövlət idarəçiliyinin maliyyə mənbələrinin formalaşmasında vergilər əhəmiyyətli rol oynayıb. Vergi tarixinin ilkin inkişaf mərhələsində vergi yığımları sistematik deyildi, təsadüfü xarakter daşıyır, ehtiyac yarandıqda toplanırdı. Dövlət maliyyə münasibətlərinin sonrakı inkişafı vergi münasibətlərinin formalaşmasına səbəb oldu, müxtəlif … Read More

Azərbaycanın vergi sistemi : XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəli

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi tarixinin qısa icmalı Vergilər cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində dövlət gəlirlərinin formalaşmasında önəmli rol oynayıb. İlk öncə təsadüfü formada təzahür edən yığımlar, sonradan dövlət vergiləri kimi inkişaf etməyə başladı. Buna Azərbaycanın vergi tarixini səhifələdikcə də əmin olmaq olar. O, dövlətin … Read More

error: Content is protected !!