fbpx

Pay və səhmlərin satışında mənfəət vergisi necə hesablanır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kapital nədir? Vergi Məcəlləsi kapitalı aktivlərdən öhdəliklərin hamısını çıxdıqdan sonra yerdə qalan xalis aktivlərin dəyəri kimi müəyyən edir (maddə13.2.74). Kapitalın tərkibini isə aşağıdakı formada təsvir edə bilərik: Kapital = nizamnamə kapitalı + bölüşdürülməmiş mənfəət Təsərrüfat ortaqlıqları (cəmiyyətləri) onların nizamnaməsi ilə … Read More

error: Content is protected !!