fbpx

Müddətli əmək müqaviləsinin ləğv edilməsi qaydası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək müqaviləsinin ləğvi səbəbləri İşçi və işəgötürən arasında əmək münasibətlərini tənzimləyən  əmək müqaviləsi müddətli yaxud müddətsiz olaraq bağlanılır (AR Əmək Məcəlləsi, maddə 45). Təbii ki, müəyyən şərtlər daxilində müddətsiz yaxud müddətli əmək müqaviləsinə xitam verilə bilər. Əmək müqaviləsinin ləğvi üçün … Read More

Aksiz vergisi üzrə dövriyyələrin dəqiqləşdirilməsi, əvəzləşdirmə və qaytarılma

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Hesablamalar zamanı dövriyyələrin dəqiqləşdirilməsi  Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərlə (maddə 186-1.) 2022-ci ildən başlayaraq aksizli mallarla bağlı bir sıra dövriyyələrin dəqiqləşdirilməsinə əsas verən hallar müəyyənləşdirilmişdir. Belə hallara məhsulun aşağıdakı səbəblərdən geri qaytarılması aiddir: istifadə müddətinin bitməsi; zay olma; digər səbəblər. Əgər … Read More

Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində yoxlamalar daha 1 il dayandırılır

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların müddətinin 2024-cü il yanvarın 1-nə qədər uzadılması nəzərdə tutulur. Bu, “Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında” qanuna təklif olunan dəyişiklikdə öz əksini tapıb. Hazırkı qanuna əsasən sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması müddəti 2023-cü il yanvarın 1-də … Read More

ƏDV əvəzləşdirilməsi nədir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

ƏDV əvəzləşdirilməsi hüququ Ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin əvəzləşdirilməsi əksər vergi ödəyicilərini maraqlandıran mövzudur. Əvəzləşdirmə dedikdə büdcəyə ödənmiş verginin müəyyən şərtlər daxilində qaytarılması nəzərdə tutulur. ƏDV əvəzləşdirilməsi – alınmış malların, işlərin, xidmətlərin dəyərinə ödənilmiş ƏDV məbləğinin dövlət tərəfindən kompensasiya edilməsidir. Bilmək … Read More

İstehlakçıya bonus kimi verilən məhsulun dəyəri gəlirdən çıxılan xərclərə aid edilirmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mən vergi ödəyicisi kimi qeydiyyata alınmışam və Azərbaycan Respublikasının ərazisində neft məhsullarının pərakəndə satışı işi ilə məşğulam. Satdığım hər 1.000 litr neft məhsuluna görə 100 litr bonus verirəm. İstehlakçıya bonus olaraq verdiyim məhsulu mənfəət və gəlir vergisi bəyannamələrində xərc kimi … Read More

Uşaqların əmək hüquqlarının tənzimlənməsi, onlara verilən güzəştlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan qanunvericiliyində uşaqların əmək hüquqları təsbit olunub. Əmək münasibətlərində uşaqlara verilən güzəştlərlə bağlı sualları əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov cavablandırıb: – Nüsrət müəllim, ölkəmizdə vətəndaşların əmək hüquqları hansı yaşdan yaranır və necə tənzimlənir? Əmək Məcəlləsinin 46-cı maddəsinin 4-cü bəndinə … Read More

Vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması qaydalarında bəzi dəyişikliklər edilib

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “İctimai iaşə fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın və “Pərakəndə ticarət fəaliyyəti sahəsində vergitutma məqsədləri üçün gəlirlərin və xərclərin uçotunun aparılması Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” 2017-ci il 19 aprel tarixli 1341 nömrəli, … Read More

Vergi Məcəlləsi: 57 və 58-ci maddələrin şərhi

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Maliyyə sanksiyası nədir? Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ölkədə vergi sistemini, vergitutmanın əsaslarını, ödəyicilərlə vergi orqanları arasındakı münasibətləri, vergi nəzarətini və sair belə məsələləri tənzimləyir. Vergi qanunvericiliyi üzrə pozuntulara görə məsuliyyət də bu sıradandır. Bu Məcəllənin Ümumi hissəsində (V fəsil) şərh … Read More

Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər 2023: hansı yeniliklər var?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dəyişikliklərin əsas istiqamətləri Milli Məclis tərəfində qəbul edilmiş Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər 2023-cü ilin yanvarın 1-dən tətbiq edilməyə başlanıb. Dəyişiklikləri 5 istiqamətdə qruplaşdırmaq olar. Onlar hansılardır? Ölkədə investisiya mühitinin təşviqi: belə təşviq tədbirləri yerli istehsalı da əhatə edir; Ölkədə ləğv prosesində … Read More

Müəssisənin və fərdi sahibkarın əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

2022-ci il başa çatdı. Hüquqi və fiziki şəxslər ötən il üzrə əmlak vergisi bəyannaməsini mart ayının 31-dən gec olmayaraq vergi orqanına təqdim etməlidirlər. Müəssisənin və fərdi sahibkarın əmlakının vergi tutulan dəyərinin müəyyən edilməsi qaydasını “Business Service Centre” şirkətinin maliyyə mütəxəssisi … Read More

1 2 3 4 5 8
error: Content is protected !!