fbpx

ƏDV əvəzləşdirilməsi zamanı məhdudiyyətlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əlavə dəyər vergisindən azadolmalarda ƏDV əvəzləşdirilməsi Ola bilər, vergi ödəyicisi 18% ƏDV hesablanan əməliyyatlarla yanaşı Məcəllənin 164-cü maddəsinə uyğun vergidən azad əməliyyatlar da etmiş olsun. Bu zaman ƏDV əvəzləşdirilməsi aparmaq üçün 18% vergi dərəcəsi tətbiq edilən əməliyyatların ümumi əməliyyatlardakı payı, … Read More

Hüquqi şəxs digər hüquqi şəxsə qoşulduqda vergi öhdəliyi necə tənzimlənir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

A şirkəti torpaq sahəsini girov qoyaraq kredit götürmüşdür və kredit məbləğini təsisçiləri eyni olmayan B şirkətinə faizsiz borc müqaviləsi əsasında borc vermişdir. Sonradan torpaq ilkin dəyəri qiymətinə satılmışdır. Bu zaman A şirkətinin gəliri yaranmamış və balansında heç bir aktivi qalmamışdır. … Read More

error: Content is protected !!