fbpx

ƏDV məqsədləri üçün vergi tutulan əməliyyatların yeri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

ƏDV hesablanması zamanı əməliyyatın həyata keçirildiyi yer çox önəmlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hesablama prosesində mal satışı yaxud iş və xidmət göstərilmə yeri kimi əməliyyatların fiziki həyata keçirildiyi yer deyil, Vergi Məcəlləsinin şərtləri çərçivəsində müəyyən edilmiş icra olunmuş yer başa … Read More

Gə­lə­cək ilin mə­zu­niy­yə­ti avans ola­raq gö­tü­rü­lə bi­­lər­­mi­­?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mövzunu əmək qanunvericiliyi eksperti Nüsrət Xəlilov şərh edir. Əmək mə­zu­niy­yə­ti hər il mü­va­fiq iş ili üçün ve­ri­lir. İş ili iş­çi­nin işə gö­tü­rül­dü­yü gün­dən baş­la­nır və növ­bə­ti ilin hə­min gü­nü ba­şa ça­tır. Əgər iş­çi­nin iş ili onun əmək mə­zu­niy­yə­ti­nə çıx­maq üçün … Read More

error: Content is protected !!