fbpx

Gəlir anlayışı və onun növləri

posted in: Vergi | 0
Read More9

Gəlir vergisi nədir? Gəlir vergisi istənilən ölkənin vergi sisteminin əsas tərkib hissəsidir. Vergitutmanın inkişafının ilk mərhələsindən tətbiq edilən fiziki şəxslərin gelir vergisi cəmiyyətdə gəlirlərin yenidən bölünməsinə birbaşa təsir edir. Onun hesablanması və tutulması prosesini tam başa düşməyimiz, “Gəlir vergisi nədir?” … Read More

Gəlir vergisinin ödəyiciləri

posted in: Vergi | 0
Read More9

Vergi subyektləri vergitutma elementləri ilə birgə verginin müəyyən edilməsində əsas rol oynayır. Vetgitutmanın ilkin mərhələsində vergi subyektləri – ödəyicilər – əhalinin müxtəlif təbəqələri olub. Bu məqalə gəlir vergisinin ödəyiciləri, onların qanunvericilikdə şərhinə həsr olub. Gəlir vergisi nədir? Sivilizasiyanın tarixi inkişaf … Read More

Azərbaycanda gəlir vergisi və onun inkişaf tarixi

posted in: Vergi | 0
Read More9

Azərbaycanda gəlir vergisi hansı tarixi inkişaf mərhələlərdən keçib? Xarici ölkələrdə vergitutma necə formalaşıb? Bu suallara cavabını, habelə fiziki şəxslərin gəlir vergisi və onun inkişaf mərhələsi haqqında məlumatları bu məqalədə tapa bilərsiniz. Vergilərin formalaşma mərhələsi Vergilər hər bir dövlət üçün var … Read More

Gəlir vergisinin büdcə gəlirlərinin formalaşmasında rolu

posted in: Vergi | 0
Read More9

Dövlətlərin bir çox məqsədləri reallaşdırmaq üçün vəsaitlərə ehtiyacı var. Dövlət strukturlarını qoruyub saxlamalıdır, maliyyələşdirməlidir, öz funksiyalarını reallaşdırmalıdır, həmçinin qarşısına qoyduğu məqsədləri yerinə yetirməlidir. Dövlətin vəsaitləri büdcə-maliyyə sahəsində toplanır. Vergilər bu vəsaitləri formalaşdıran əsas mənbələrdir. Gəlir vergisi bu sırada xüsusi yer … Read More

Azərbaycan xalqı qarşısında xüsusi xidmətləri olan şəxslərin məzuniyyəti

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək məzuniyyətinin müddəti İşçilərin istirahət hüququnun təmin edilməsi məqsədi ilə qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş əmək məzuniyyətinin müddəti, onun verilməsi qaydaları Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Qanunvericiliyə görə məzuniyyət ödənişlidir, işçinin işlədiyi iş yeri, vəzifəsi saxlanılır. Onun müddəti 21 təqvim günündən … Read More

error: Content is protected !!