fbpx

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi xidməti nə üçün lazımdır? (V hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Şirkətlərə mühasibat konsaltinqi nəyə lazımdır? IV hissəyə nəzər yetirmək üçün keçidə daxil olun Şirkətlərin işində bəzən elə hallar yaranır ki, ştat mühasibinin səlahiyyəti məsələnin həlli üçün kifayət etmir, autsorsinqə müraciət etmək isə qeyri-rentabelli  hesab olunur və məqsədəuyğun deyildir. Belə hallarda … Read More

Dövlət Əmək Müfəttişliyi hansı sahələri yoxlaya bilər?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsində vergi orqanının yoxlama zamanı konkret hansı sahələri yoxlaya bilməsi və yoxlama zamanı tələb edəcəyi sənədlər göstərilib. Bəs Dövlət Əmək Müfəttişliyi yoxlama zamanı hansı sahələri yoxlaya bilər və müəssisədən hansı sənədləri tələb edə bilər? Suallara əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert … Read More

Məzuniyyətlərin rəsmiləşdirilməsi və uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşçinin məzuniyyət hüququ İstirahət hüququnun  ən mühüm hissəsi olan məzuniyyətlər, işçinin iş günləri müddətində müvəqqəti olaraq işdən uzaqlaşmasıdır. Bu müddət ərzində vəzifəsindən asılı olmayaraq onların yeri və vəzifəsi saxlanılır. Təyinatına görə məzuniyətin bir neçə növü var, onlardan ən çox istifadə … Read More

Hesablama metodundan istifadə zamanı icarədən ödəmə mənbəyindən vergi tutulması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əməliyyat icarəsi nədir? Nəzəri hüquq icarənin əməliyyat icarəsi və maliyyə icarəsi kimi iki növünü fərqləndirir. Bu məqalə əməliyyat icarəsinin bir sahəsinin şərhinə həsr olunub. Əməliyyat icarəsinin predmeti müxtəlifdir, binaların, daşınar əşyaların, torpaq sahələrinin, hüquqların, müəssisələrin icarəsini aid etmək olar. Əməliyyat … Read More

Hüquqi şəxsin icarədən əldə etdiyi gəlirin vergiyə cəlb olunması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İcarədən vergi tutulması İcarə münasibətlərinin əhatəsi genişdir, həmin münasibətlərdə verginin tənzimlənməsi daim aktualdır. İcarə haqqında ümumi müddəalar Mülki Məcəllədə, daha detallı şərh isə  “İcarə haqqında” və “Torpaq icarəsi haqqında” AR qanunlarında şərh edilib. Buraya AR Vergi Məcəlləsini də əlavə etsək … Read More

Birja əməliyyatlarından əldə edilən gəlirlər vergiyə cəlb olunurmu?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qlobal birjalarda, yaxud Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bankların həyata keçirdiyi qiymətli kağızlar hərracında alğı-satqı zamanı qazandığım pulun vergisini verməliyəm? Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, birja əməliyyatlarından gəlir əldə edən şəxs vergi orqanlarında uçota alınmaqla VÖEN əldə etməli və əldə edilən gəlirdən … Read More

İcarə haqqından gəlir vergisinin hesablanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İcarə gəlirlərinin mənbəyi Əmlak üzrə icarə gəlirləri əmlak sahibinin (bina, tikili və s.) əmlak icarəsi şəklində aldığı gəlirdir. İcarəyə götürülmüş obyektin istismarı prosesində  nə əmək qüvvəsindən , nə də kapitaldan istifadə etmir. Əslində icarə, sahibinə əvvəllər, bu mülkiyyət obyektinin əldə … Read More

Torpaq vergisi kalkulyatoru

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Torpaq vergisi: qısa icmal Torpaq vergisi ödəyicilərinin əsas kateqoriyası torpaq mülkiyyətçiləridir. Torpaq icarəçiləri yaxud ondan digər əsalarla istifadə edən fiziki və hüquqi şəxslər də bu vergini ödəyir. Torpaq vergisinin hesablanması: sabit məbləğ şəklində hər il aparılır; təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələrindən asılı … Read More

İşçiyə ödənilən yemək xərci vergiyə cəlb edilirmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 98.5-ci maddəsinə əsasən, işəgötürən tərəfindən bu Məcəllənin 109.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş xərclərin çəkilməsinin nəticəsi kimi əldə edilən gəlir vergi tutulan gəlirə aid deyil. Qanunvericiliyin tələbini əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert nüsrət Xəlilov şərh edir.  Tutaq ki, işçi özəl müəssisədə … Read More

İcarədən ödəmə mənbəyində vergi tutulması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İcarə münasibətləri İcarə münasibətləri olduqca geniş, tez-tez rast gəlinən münasibətlərdir. İcarə məsələlərində o qədər fərqli məqamlar olur ki, onların vergi hissəsini düzgün tənzimləmək zərurəti daim aktual qalır. Buraya: elektron qaimənin təqdim edilib edilməməsi; icarədən ödəmə mənbəyində vergi tutulub tutulmaması; icarənin … Read More

1 2 3 4 7
error: Content is protected !!