fbpx

Öz hesabına (ödənişsiz) məzuniyyət əmrinin ləğvi: forma nümunəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ödənişsiz məzuniyyətin dayandırılması zərurəti yaranarsa, işəgötürən və işçi onun vaxtından əvvəl ləğvi barədə razılığa gələ bilərlər. Amma işəgötürən, səbəbindən asılı olmayaraq, işçinin razılığı olmadan bunu birtərəfli qaydada edə bilməz. Məzuniyyətin ləğvi qaydaları burada verilib. İşəgötürənin təşəbbüsü ilə ödənişsiz məzuniyyət əmrinin ləğvinə … Read More

İdxalçı şirkətlərdə avans probleminə hüquqi baxış

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sahibkarlıq hüququnun mənbəyi Azad sahibkarlıq hüququ Azərbaycan Konstitusiyası ilə təsbit edilib (II bölmə, 59-cu maddə). Bu o deməkdir ki, hər kəsin öz imkan, qabiliyyət və əmlakından sərbəst istifadə etməklə: azad sahibkarlıqla, yaxud; digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq hüququ … Read More

Öz hesabına (ödənişsiz) məzuniyyət əmri üçün forma

posted in: Xəbər | 0
Read More9

AR Əmək Məcəlləsi işçinin ödənişsiz (öz hesabına) məzuniyyət hüququnu tanıyır. Məzuniyyət müdiriyyətin uyğun əmri əsasında rəsmiləşdirilir. Ödənişsiz məzuniyyət üçün əmrin tərtibi qaydaları burada verilib. Əmr forması “ _____________________” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti üzrə ƏMR № ___ Zərdab şəhəri          … Read More

error: Content is protected !!