fbpx

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin hesablanması

posted in: Müavinət, Xəbər | 0
Read More9

Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi İşçinin əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi zamanı müavinət almaq hüququ var. Müavinətin verilməsi qaydaları AR NK-nın təsdiq etdiyi “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və … Read More

İşəgötürənin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinin ləğvi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşçi və işəgötürən arasında əmək münasibətlərinin hüquqi çərçivəsi onlar arasında bağlanmış əmək müqaviləsi ilə müəyyən olunur. Onun şərtləri, məzmunu AR Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Aydındır ki, müqavilə bağlayan tərəflər, qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində, onun pozulması barədə təşəbbüs edə bilərlər. İşçinin təşəbbüsü … Read More

İşçinin təşəbbüsü ilə əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək müqaviləsinə xitam Əmək müqaviləsi müəssisə, yaxud təşkilatlarda əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsinə əsas verən yeganə sənəddir. Onun məzmunu AR Əmək ilə tənzimlənir, tərəfləri işçi və işəgötürəndir. Təbii ki, onlar arasındakı əmək münasibətləri daimi deyil, bu münasibətlərə xitam da verilə bilər. Əmək … Read More

Əmək müqaviləsinə xitam verilməsi

Read More9

Əmək müqaviləsi Əmək müqaviləsi müəssisə, yaxud təşkilatlarda əmək münasibətlərinin  rəsmiləşdirilməsinə əsas verən yeganə sənəddir. Müqavilənin məzmunu tərəflərin hüquq və vəzifələrini müəyyən edən şərtlərdən ibarətdir. Əmək müqaviləsinin tərəfləri işçi və işəgötürəndir. İşəgötürənlə işçi arasında əmək münasibətləri AR Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. … Read More

error: Content is protected !!