fbpx

112 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı – nümunələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı Bizim daha çox əsas vəsaitlər kimi tanıdığımız torpaq, tikili, avadanlıqlar yaxud aktivlərin uçotu Hesablar Planının 11-ci maddəsi  üzrə aparır. 16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” MUBS (IAS 16)  onlıarı istifadə müddəti bir … Read More

Məzuniyyət dövründə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin tənzimlənməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təcrübədə rast gəlinən hallardan biri də işçinin məzuniyyət dövründə əmək qabiliyyətini itirməsi zamanı məzuniyyət və əmək qabiliyyətinə dair müavinətin necə tənzimlənəcəyi məsələsidir. Əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov mövzunun detallarını açıqlayır: Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsi Əmək Məcəlləsi, “Sosial sığorta haqqında” … Read More

112 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı Torpaq, tikili, avadanlıqlar yaxud bizim daha çox əsas vəsaitlər kimi tanıdığımız aktivlər Hesablar Planının 11-ci maddəsi üzrə uçota alınır. 16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” MUBS-a (IAS 16)  əsasən istifadə müddəti bir … Read More

Sınaq müddəti müəyyən edilməyən hallar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sınaq müddəti nədir? İşçi və işəgötürən arasında əmək müqaviləsi bağlanan zaman qanunvericiliyə uyğun sınaq müddətinin müəyyən edilməsi işəgötürənin əsas hüquqlarından biridir.  Sınaq müddəti işçinin öz vəzifələrini yerinə yetirmək bacarığını, eləcə də peşəkarlığını yoxlamaq məqsədilə verilən vaxt müddətidir. Əmək müqaviləsində sınaq … Read More

error: Content is protected !!