fbpx

Mühasibat uçotunun iki tərkib hissəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotunun tərkib hissələri   Mühasibat uçotu təsərrüfat subyektinin fəaliyyəti haqqında məlumatların müşahidəsi, toplanması, qeydiyyatı, ölçülməsi, cari qruplaşdırılması, yekun ümumiləşdirilməsi sistemidir. Belə sistem müəssisəyə təsərrüfat – maliyyə fəaliyyətinə: nəzarət; təhlil; tənzimlənmə üzrə əsas idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün vacibdir. Təsərrüfat … Read More

Təsərrüfat uçotu sisteminin tərkib hissələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təsərrüfat uçotunun növləri arasında fərq  Müəssisələr təsərrüfat fəaliyyətini fərqli formada həyata keçirir. Formasından asılı olmayaraq əməliyyatları müntəzəm uçota almadan təsərrüfat proseslərini idarə etmək çətindir. Azərbaycanda təsərrüfat uçotu haqqında mövcud elmi ədəbiyyatlarda təsərrüfat uçotunun bir-biri ilə əlaqəli 3 növündən bəhs olunur: … Read More

Mühasibat məlumatlarının xarici istifadəçiləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Maliyyə hesabatları mühasibat uçotu məlumatlarının istifadəçiləri üçün hazırlanır. Mövzularımızın birində mühasibat məlumatlarının daxili istifadəçiləri haqqında məlumat vermiş, onların tərkibini araşdırmışdıq. İndi növbə maliyyə hesabatlarının kənar istifadəçilərinindir. Bu məqalədə  mühasibat məlumatlarının xarici istifadəçiləri haqqında danışacağıq. Bu qrupa kimlər aiddir? İlk növbədə potensial … Read More

Mühasibat uçotu məlumatlarının daxili istifadəçiləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat sənədlərinin tərkibi Mühasibat uçotu məlumatları – təqdim edilmə tələblərinə uyğun formada mühasibatlıqdan alınan yekun maliyyə məlumatlarıdır. Məlumat istifadəçiləri aşağıdakılardır: daxili istifadəçilər; xarici (kənar) istifadəçilər. Bunlar müəssisənin fəaliyyətində marağı olan tərəflərdir və müəssisənin ətraf mühitinin tərkib hissəsidir. Bütün uçot məlumatları … Read More

İşçi xəstələndikdə hansı halda müavinət almaq hüququ var?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qış mövsümü, eyni zamanda müəyyən yeni və ənənəvi virusların yayılması ilə əlaqədar olaraq tez-tez xəstələnmə halları müşahidə edilir. Bəs bu xəstəliklər zamanı işçilər hansı hallar və şərtlərlə əmək funksiyasının icrasından azad edilir? Əmək qanunvericiliyi üzrə ekspert Nüsrət Xəlilov mövzunu 3 … Read More

Sahibkarlıq subyektlərinə əlavə dəstək göstəriləcək prioritet sahələrin siyahısı təsdiqlənib

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Nazirlər Kabinetinin Qərarına əsasən, “Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə əlavə dəstək göstərilməsi nəzərdə tutulan iqtisadiyyatın prioritet sahələrinin siyahısı” təsdiq edilib. Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyinə tapşırılıb ki, qeyd olunan sahələrin inkişafının stimullaşdırılması istiqamətində əlavə yeni dəstək mexanizmlərinin yaradılması ilə bağlı … Read More

Əmək müqaviləsinin hüquqi qüvvəyə minməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək müqaviləsi necə bağlanır? İşəgötürən hər hansı işçini işə qəbul edərkən onunla əmək müqaviləsi bağlayır. Əmək müqaviləsi onlar arasında əmək münasibətlərini tənzimləyın yeganə sənəddir. Müqavilə tərəflərinin razılığına əsasən sərbəst bağlanır, yəni buna heç kim məcbur edilə bilməz. Müqavilə hazır olduqdan … Read More

error: Content is protected !!