fbpx

Kapital Bank-dan nağd pul kreditinə minimum ödəniş fürsəti

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank nağd kredit almaq istəyənlərə sərfəli fürsətlər yaradır. Belə ki, gündəlik təlabat krediti əldə etmək istəyənlər məbləğdən asılı olaraq kreditini minimum həddə hissə-hissə ödəmək şansı qazanırlar. Büdcəsinə uyğun kredit axtaranlar bankdan əldə edəcəkləri 1 000AZN məbləğdə … Read More

131 saylı “Bioloji aktivlərin dəyəri” hesabı – müxabirləşmə nümunələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Bioloji aktivlərin uçotu Hesablar planının uzunmüddətli aktivlər bölməsinə aid olan bioloji aktivlər qrupu canlı heyvan və bitkilərin cəmidir. Bar verən bitkilərin üzərində yetişən məhsullar da bioloji aktiv sayılır. Onların qiymətləndirilməsi  41 №-li “Kənd təsərrüfatı” MUBS-a (IAS 41)  əsasında aparılır. Belə … Read More

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən mütəxəssislərin üstünlükləri və zəruri xüsusiyyətlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 2.1-ci maddəsinə əsasən, peşə, orta ixtisas və ali təhsil haqqında dövlət sənədi və son 60 ay ərzində ən azı 24 ay əmək stajı olan və Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək müqaviləsi (kontraktı) əsasında işləyən … Read More

122 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İnvestisiya mülkiyyəti üzrə uçot standartları İnvestisiya mülkiyyəti “Uzunmüddətli aktivlər” qrupuna aiddir, mühasibat uçotunun hesablar planının 12-ci maddəsi üzrə aşağıdakı hesablarda uçota alınır: 121 saylı hesab – “İnvestisiya mülkiyyətinin dəyəri” 122 saylı hesab – “İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə … Read More

123 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İnvestisiya mülkiyyəti üzrə uçot İnvestisiya mülkiyyəti mühasibat uçotunun hesablar planının 12-ci maddəsi üzrə uçota alınır. Uçotun əsas məqsədi uzunmüddətli aktivlər qrupuna aid olan investisiya mülkiyyətinin dəyərinin, yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərlərinin, habelə məsrəflərin kapitallaşdırılması üzrə uçotun aparılmasıdır. İnvestisiya mülkiyyəti anlayışı … Read More

122 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı – müxabirləşmə nümunələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı “Uzunmüddətli aktivlər” qrupuna aid olan investisiya mülkiyyəti üzrə uçot Hesablar Planının 12-ci maddəsi üzrə aparılır. 40 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti” MUBS (IAS 40)  bu anlayışı icarə ödənişlərinin əldə edilməsi, kapitalın artırılması yaxud hər … Read More

error: Content is protected !!