fbpx

2024-cü il üzrə PMS imtahanlarının vaxtları müəyyənləşdi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

2024-cü il ərzində keçiriləcək Peşəkar Mühasib Sertifikatı üzrə imtahan və qeydiyyat tarixləri elan olunub Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanı (I mərhələ) 28 iyul Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanı (II mərhələ) 11 avqust Peşəkar mühasib sertifikatı imtahanı (I mərhələ) 22 sentyabr Peşəkar mühasib … Read More

Azərbaycanda yeni Vergi Məcəlləsi hazırlanır

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Bu ildən Azərbaycanda yeni Vergi Məcəlləsinin hazırlanması istiqamətində işlərə başlanılıb. Bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva bildirib. “Bu məqsədlə biznes subyektləri ilə birgə baxış keçiririk. Yeni Məcəllə təkcə dilin sadələşdirilməsi ilə bağlı deyil. Biz həm … Read More

Əmək funksiyasının icrası zamanı maddi məsuliyyət

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşçilərin əmək funksiyasının tərkibinə nələr aid ola bilər? Əmək funksiyasının icrası zamanı yarana bilən maddi məsuliyyət necə rəsmiləşdirilir? Təqdim edilən məqalədə bu suallara cavab tapa bilərsiniz. Əmək anlayışı Əmək məhsul istehsalı, xidmət göstərilməsi zamanı sərf edilən səylərin məcmusudur. Həmçinin, müəssisənin … Read More

142 saylı “Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) tükənməsi” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təbii sərvətlər hansılardır? Təbii sərvətlər (ehtiyatlar) bəşəriyyətin mövcudluğu üçün təbii şəraitin məcmusunun bir hissəsi, cəmiyyətin maddi tələbatını ödəmək üçün ictimai istehsal prosesində istifadə olunan, onu əhatə edən təbii mühitin ən mühüm komponentidir. Onlar tükənən və tükənməyən kimi iki qrupa ayrılır. … Read More

Maliyyə hesabatları üzrə konsepsiya sənədi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Konsepsiya sənədinin 8 əsas istiqaməti Beynəlxalq mühasibat təşkilatlarının hazırladığı mühasibat uçotunun konseptual əsasları haqqında burda danışmışıq. Konsepsiyaları başa düşmək maliyyəçilərə, sahibkarlara, menecerlərə gündəlik fəaliyyətdə, uzun müddətli  perspektivdə daha ağıllı qərarlar verməyə kömək edir. Maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına  informasiya texnologiyaları tətbiq edilsə belə … Read More

141 saylı “Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) dəyəri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) dəyərinin tanınması Təbii sərvətlər (ehtiyatlar) Hesablar Planının “Uzunmüddətli aktivlər” bölməsinin 14-cü maddəsinə uyğun uçota alınır. Onların tanınması və uçotu 6-№li “Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi” MHBS-də (IFRS 6) qeyd olunan meyarlara əsasən aparılır. Bu Standart əsasən aşağdakıları … Read More

132 saylı “Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Normativ sənədlər Bioloji aktivlər üzrə uçot Hesablar Planının “Uzunmüddətli aktivlər” bölməsinin 13-cü maddəsinin 132 saylı hesabı üzrə aparılır. Bu aktivlərə canlı heyvanlar, bitkilər, habelə barverən bitkilərin üzərində yetişən məhsullar aiddir. Onların uçotunun əsas məsələləri 41 №-li “Kənd təsərrüfatı” MUBS-a (IAS … Read More

error: Content is protected !!