fbpx

173 saylı “Əsas idarəetmə heyətinin uzunmüddətli debitor borcları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Debitor borclar MHBS-da necə təsnif edilir? Debitor borcları (ing. англ. accounts receivable, A/R) mühasibat uçotu subyektlərinə, onların debitorları olan hüquqi və ya fiziki şəxslərdən olan borcdur. Maliyyə hesabatlarında onlar aşağıdakı beynəlxalq standartlara uyğun əks etdirilir: MUBS (IAS) 32: “Maliyyə Alətləri: … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqlar yaxud əsas vəsaitlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Aktivlər Aktivlər – müəssisəyə məxsus, onun balansında əks olunan qiymətlilərdir. Bu haqda “Aktivlər nədir, necə təsnif olunur?” adlı məqalədə bu barədə ətraflı danışılıb. Həmin məqalədə aktivləri iki qrupa ayırmışdıq: fiziki olaraq mövcud olanlar (məsələn, mal, pul, avadanlıq); fiziki olaraq mövcud … Read More

172 saylı “Törəmə (asılı) müəssisələrin uzunmüddətli debitor borcları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Debitor borclar nədir? İqtisadi nöqteyi-nəzərdən törəmə müəssisə, başqa müəssisə (təsisçi) tərəfindən, öz əmlakının bir hissəsini ona tam təsərrüfat idarəçiliyinə verməklə, hüquqi şəxs kimi yaradılmış müəssisədir. Törəmə müəssisənin təsisçisi: müəssisənin nizamnaməsini təsdiq edir; onun rəhbərini təyin edir; törəmə müəssisəyə münasibətdə mülkiyyətçinin … Read More

error: Content is protected !!