fbpx

Əsas vəsaitlər hansılardır?

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Əsas vəsaitlər nədir? Əsas vəsaitlər müəssisə tərəfindən məhsul istehsal etmək, xidmət göstərmək və ya iş görmək üçün istifadə edilən və onun mülkiyyətində olan maddi obyektləridir. Sadə dillə desək, mühasibat uçotunda əsas vəsaitlərə müəssisəyə məxsus binalar, torpaq, avadanlıq, nəqliyyat vasitələri və … Read More

Xitam prosesində son haqq hesabın hesablanma qaydası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək müqaviləsinə xitamın rəsmiləşdirilməsi Müəssisə və təşkilatlarda işçi və işçi arasında bağlanmış əmək müqaviləsinə xitam verilməsi işəgötürənin əmri ilə rəsmiləşdirilir. Əmrdə müqavilənin ləğv edilməsinin hüquqi əsasları, xitamın tarixi, işçiyə ödənişlər mütləq öz əksini tapmalıdır. İşəgötürən əmrin surətini işçiyə təqdim etməlidir. … Read More

Müddətli əmək müqaviləsinin ləğvi zamanı işçiyə ödənişlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müddətsiz və müddətli əmək müqaviləsi İşçi və işəgötürən arasında əmək münasibətlərini tənzimləyən əmək müqaviləsi müddətli yaxud müddətsiz kimi bağlana bilər. Əmək müqaviləsinin müddətinə tələblər Əmək Məcəlləsinin 45-ci maddəsində təsbit olunub. Həmin maddənin 1-ci hissəsinə görə müddətli əmək müqaviləsi tərəflərin razılaşdığı … Read More

error: Content is protected !!