fbpx

Auditin əsasları. Auditin məqsəd və vəzifələri. Auditor fəaliyyəti

posted in: Məqalə, Xəbər | 0
Read More9

Audit fəaliyyəti, audit – təşkilatların və fərdi sahibkarların mühasibat uçotu və maliyyə (mühasibat) hesabatlarının müstəqil yoxlanılması üzrə sahibkarlıq fəaliyyətidir. Auditin məqsədi audit olunan şəxslərin maliyyə (mühasibat) hesabatlarının düzgünlüyünü və mühasibat uçotunun aparılması qaydasının qanunvericiliyə uyğunluğunu ifadə etməkdir. Dəqiqlik dedikdə, maliyyə … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə daxilolmanın uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitlər nədir? Torpaq, tikili avadanlıqlar (yaxud əsas vəsaitlər) müəssisənin əsas fəaliyyətində istifadə edilən uzunmüddətli aktivlərdi. Heç də bütün mülkiyyət bu anlayışın təsir dairəsinə düşmür. Bu qrupa müəssisənin təsərrüfat fəaliyyətində istifadə edilən maddi obyektlər aid edilir. “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” … Read More

error: Content is protected !!