fbpx

Əmək resursları və müəssisə personalı. Əmək prosesi | II hissə

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında ayrı-ayrı peşələrin və istehsal heyətinin peşəkar qruplarının sayında və xüsusi çəkisində dəyişikliklər baş verir. Mühəndis-texniki işçilərin və mütəxəssislərin sayı menecerlərin və texniki icraçıların xüsusi çəkisinin nisbi sabitliyinin artması ilə müqayisədə daha sürətli templərlə artır. Bu kateqoriyadan … Read More

Məzuniyyət əmrlərinin hazırlanması ilə bağlı vacib məqamlar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hazırladığı əmək və məşğulluq altsistemində (ƏMAS) işəgötürənlər üçün yeniliklər davam edir. Son dövrlərdə tətbiq edilən yeniliyə əsasən, ƏMAS-da məzuniyyət əmrlərinin hazırlanması üçün xüsusi bölmə işəgötürənlərin ixtiyarına verilib. Lakin bəzən ondan istifadə edən işəgötürənlərin sistemdəki … Read More

182 saylı “Verilmiş uzunmüddətli borclar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Uzunmüddətli aktivlər Uzunmüddətli aktivlər 12 aydan daha çox müddətdə istifadə olunacaq aktivlərdir. Hesablar planının birinci bölməsinə aid olan uçot hesabları üzrə qeydə alınan belə aktivlərə uzunmüddətli maliyyə investisiyaları, cari dövriyyə aktivləri, qeyri-maddi aktivlər, uzunmüddətli kreditlər və yenidən satış üçün nəzərdə … Read More

181 saylı “Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri üzrə uçot Maliyyə qoyuluşları müddətinə müvafiq olaraq uzunmüddətli və qısamüddətli olur. Qoyuluşların hansı kateqoriyaya aid olduğu müəssisə tərəfindən dəqiq müəyyən edilməlidir. 181 saylı “Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar“ hesabı hesablar planının 18-ci maddəsinə (“Sair uzunmüddətli maliyyə … Read More

Mühasibat uçotu məlumatları: maraqlı tərəflər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu məlumatları biznesin idarə edilməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Uçot məlumatlarının maraqlı tərəfləri müxtəlifdir. Bu məqalədə onlar haqqında danışacağıq. Uçot qeydlərinin aparılmasının əhəmiyyəti nədir? Uçot qeydlərinin aparılması, mühasibat uçotu məlumatları, onların maraqlı tərəflər üçün əhəmiyyətini daha yaxşı anlamaq üçün bir … Read More

PMS 1 imtahanına hazırlıq kursu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

PMS 1 imtahanına hazırlıq kursu Peşəkar Mühasib Sertifikatı (PMS) ölkəmizdə peşəkar mühasib adını qazanmaq istəyən namizədlər üçün nəzərdə tutulmuş sertifikasiyadır. Azərbaycan Mühasiblər Məktəbi olaraq, PMS imtahanına hazırlaşan mühasiblərə dəstək olmaq məqsədilə, 3 aylıq PMS 1-ci mərhələsinə hazırlıq kursuna başladıq. Kur … Read More

error: Content is protected !!