fbpx

Torpaq, tikili və avadanlıqlara amortizasiya hesablanması metodları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Amortizasiyanın hesablanması metodları Aktivlərin, o cümlədən torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası hesablanarkən aşağıdakı metodlardan biri tətbiq edilə bilər: bərabər hesablama (düz xətt) metodu; azalan qalıq metodu; istehsalat vahidi metodu. Müəssisənin seçdiyi metod aktivdən istifadə zamanı gözlənilən gələcək iqtisadi səmərənin hesablanılması … Read More

Kapital Bank-ın açıq API (Tətbiqi Proqramlaşdırma İnterfeysi) portalı müasir həll üsullarını əlçatan edir

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank-ın açıq API portalı bu sahədə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən istifadə olunaraq yaradılıb və bizneslərə tamamilə ödənişsiz təklif olunur. Biznes sahibləri bankın API məhsullarını öz sistemlərinə inteqrasiya etməklə vaxta qənaət edərək aşağıda qeyd olunan əməliyyatları bir … Read More

Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə ödənilən müavinətin hesablanmasında dəyişiklik edildi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında … Read More

Qudvil və onun qeyri-maddi aktiv kimi uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müxtəlif müəssisələrin, şirkətlərin sahibləri, rəhbərləri bazarda rəqabətə davamlılıqdan ötrü brendin işgüzar şöhrətinə mühüm diqqət yetirməlidirlər. Bu prosesdə qudvil əhəmiyyətli rol oynayır. Gəlin aydınlaşdıraq: mühasibat uçotu baxımından qudvill anlayışı nəyi ifadə edir? Onun hansı növləri var? Onlar nə ilə fərqlənir? Qeyri-maddi … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Aktivlərin faydalı istifadə müddəti Torpaq, tikili, avadanlıqlarlardan fərqli olaraq qeyri-maddi aktivlər fiziki mövcud deyillər, buna görə də təbii aşınmaya məruz qalmırlar. Amma qismən mənəvi aşınmaya (köhnəlməyə) məruz qala bilərlər. Qeyri-maddi aktiv (QMA) istifadə olunduğu uzun müddət ərzində, öz dəyərini hər … Read More

Nou-hau qeyri-maddi aktiv kimi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Nou-hau Nou-hau (ing. “know how” — “bilirəm necə”) və ya istehsalat sirri aşağıdakı kimi xarakterizə oluna bilər: hələ ümumi istifadə obyektinə çevrilməmiş, yenilik olan biliklər, elmi-texniki, istehsal, texnoloji, idarəetmə, maliyyə-iqtisad, kommersiya səciyyəli məlumatlar, həmçinin onlardan istifadə; texniki məsələni, yaxud digər … Read More

error: Content is protected !!