fbpx

Torpaq, tikili və avadanlıqlara amortizasiya hesablanması metodları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Amortizasiyanın hesablanması metodları Aktivlərin, o cümlədən torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası hesablanarkən aşağıdakı metodlardan biri tətbiq edilə bilər: bərabər hesablama (düz xətt) metodu; azalan qalıq metodu; istehsalat vahidi metodu. Müəssisənin seçdiyi metod aktivdən istifadə zamanı gözlənilən gələcək iqtisadi səmərənin hesablanılması … Read More

Kapital Bank-ın açıq API (Tətbiqi Proqramlaşdırma İnterfeysi) portalı müasir həll üsullarını əlçatan edir

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ölkənin birinci bankı Kapital Bank-ın açıq API portalı bu sahədə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən istifadə olunaraq yaradılıb və bizneslərə tamamilə ödənişsiz təklif olunur. Biznes sahibləri bankın API məhsullarını öz sistemlərinə inteqrasiya etməklə vaxta qənaət edərək aşağıda qeyd olunan əməliyyatları bir … Read More

Əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə ödənilən müavinətin hesablanmasında dəyişiklik edildi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında … Read More

Qudvil və onun qeyri-maddi aktiv kimi uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müxtəlif müəssisələrin, şirkətlərin sahibləri, rəhbərləri bazarda rəqabətə davamlılıqdan ötrü brendin işgüzar şöhrətinə mühüm diqqət yetirməlidirlər. Bu prosesdə qudvil əhəmiyyətli rol oynayır. Gəlin aydınlaşdıraq: mühasibat uçotu baxımından qudvill anlayışı nəyi ifadə edir? Onun hansı növləri var? Onlar nə ilə fərqlənir? Qeyri-maddi … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Aktivlərin faydalı istifadə müddəti Torpaq, tikili, avadanlıqlarlardan fərqli olaraq qeyri-maddi aktivlər fiziki mövcud deyillər, buna görə də təbii aşınmaya məruz qalmırlar. Amma qismən mənəvi aşınmaya (köhnəlməyə) məruz qala bilərlər. Qeyri-maddi aktiv (QMA) istifadə olunduğu uzun müddət ərzində, öz dəyərini hər … Read More

Nou-hau qeyri-maddi aktiv kimi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Nou-hau Nou-hau (ing. “know how” — “bilirəm necə”) və ya istehsalat sirri aşağıdakı kimi xarakterizə oluna bilər: hələ ümumi istifadə obyektinə çevrilməmiş, yenilik olan biliklər, elmi-texniki, istehsal, texnoloji, idarəetmə, maliyyə-iqtisad, kommersiya səciyyəli məlumatlar, həmçinin onlardan istifadə; texniki məsələni, yaxud digər … Read More

Əməkhaqqıdan alimentin hesablanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Aliment Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində Uşaqları saxlamaq valideynlərin borcudur. Uşaqların saxlanması qaydaları və formaları valideynlər tərəfindən müstəqil müəyyən edilir. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsinin 75-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş bu vəzifə valideynlər tərəfindən könüllü icra edilmədikdə uşaqların saxlanması üçün vəsaitin – alimentin … Read More

Azərbaycan sahibkarları ƏDV-nin malın realizasiyası zamanı ödənilməsini təklif edir

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan sahibkarları əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) malın realizasiyası zamanı ödənilməsi təklifi ilə çıxış edib. “Report” Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyasına (ASK) istinadən xəbər verir ki, bu məsələ Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) ilə Əməkdaşlıq Şurasının iclasında qaldırılıb. İclasa ASK-nın vitse-prezidenti Vüqar Abbasov … Read More

101-ci hesabda qeyri-maddi aktivlər üzrə daxilolmanın uçotu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qeyri-maddi aktivlər nədir? Qeyri-maddi aktivlər Hesablar Planının 10-cu maddəsinə uyğun olaraq uçota alınır. 38 №-li “Qeyri-maddi aktivlər” MUBS-a (IAS 38)  əsasən uzunmüddətli aktivlərə daxil edilən bu aktivlər, fiziki formaya malik olmur, lakin onlar əldə edilən zaman müəyyən pul vəsaitləri sərf … Read More

Məzuniyyət hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İşçilərin məzuniyyət hüququ Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 37-ci maddəsində qeyd edildiyi kimi, hər bir şəxs 8 saatlıq iş günü, istirahət və bayram günləri, həmçinin müddəti 21 gündən az olmayan məzuniyyət hüququna malikdir. Məzuniyyətlər işçinin işlədiyi iş yerini, vəzifəsini saxlamaq şərti ilə müvəqqəti olaraq … Read More

1 2 3 4 5 6 7
error: Content is protected !!