fbpx

191 saylı “Gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri” hesabı üzrə uçot (I hissə)

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İl ərzində mühasib tez-tez cari hesabat dövrlərində xərc kimi tanınması mümkün olmayan xərcləri uçota almalı olur. Bu halda onlar gələcək hesabat dövrlərinin xərcləri kimi qeydə alınır. Belə xərclərə nələr aiddir? Onların uçotu necə aparılır? Müxabirləşmələr necə verilir? Gələcək hesabat dövrlərinin … Read More

192 saylı “Verilmiş uzunmüddətli avanslar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sair uzunmüddətli aktivlər üzrə uçot hesabları                Tərkibi AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”  ilə müəyyən edilmiş mühasibat uçotu subyektləri üçün Hesablar Planının 1-ci bölməsi uzunmüddətli aktivlər üzrə uçot hesablarını özündə əks etdirir. … Read More

Əmək resursları və müəssisə personalı. Əmək prosesi | II hissə

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Elmi-texniki tərəqqinin təsiri altında ayrı-ayrı peşələrin və istehsal heyətinin peşəkar qruplarının sayında və xüsusi çəkisində dəyişikliklər baş verir. Mühəndis-texniki işçilərin və mütəxəssislərin sayı menecerlərin və texniki icraçıların xüsusi çəkisinin nisbi sabitliyinin artması ilə müqayisədə daha sürətli templərlə artır. Bu kateqoriyadan … Read More

Məzuniyyət əmrlərinin hazırlanması ilə bağlı vacib məqamlar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin hazırladığı əmək və məşğulluq altsistemində (ƏMAS) işəgötürənlər üçün yeniliklər davam edir. Son dövrlərdə tətbiq edilən yeniliyə əsasən, ƏMAS-da məzuniyyət əmrlərinin hazırlanması üçün xüsusi bölmə işəgötürənlərin ixtiyarına verilib. Lakin bəzən ondan istifadə edən işəgötürənlərin sistemdəki … Read More

182 saylı “Verilmiş uzunmüddətli borclar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Uzunmüddətli aktivlər Uzunmüddətli aktivlər 12 aydan daha çox müddətdə istifadə olunacaq aktivlərdir. Hesablar planının birinci bölməsinə aid olan uçot hesabları üzrə qeydə alınan belə aktivlərə uzunmüddətli maliyyə investisiyaları, cari dövriyyə aktivləri, qeyri-maddi aktivlər, uzunmüddətli kreditlər və yenidən satış üçün nəzərdə … Read More

Mühasibat uçotu məlumatları: maraqlı tərəflər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotu məlumatları biznesin idarə edilməsində əhəmiyyətli rola malikdir. Uçot məlumatlarının maraqlı tərəfləri müxtəlifdir. Bu məqalədə onlar haqqında danışacağıq. Uçot qeydlərinin aparılmasının əhəmiyyəti nədir? Uçot qeydlərinin aparılması, mühasibat uçotu məlumatları, onların maraqlı tərəflər üçün əhəmiyyətini daha yaxşı anlamaq üçün bir … Read More

PMS 1 imtahanına hazırlıq kursu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

PMS 1 imtahanına hazırlıq kursu Peşəkar Mühasib Sertifikatı (PMS) ölkəmizdə peşəkar mühasib adını qazanmaq istəyən namizədlər üçün nəzərdə tutulmuş sertifikasiyadır. Azərbaycan Mühasiblər Məktəbi olaraq, PMS imtahanına hazırlaşan mühasiblərə dəstək olmaq məqsədilə, 3 aylıq PMS 1-ci mərhələsinə hazırlıq kursuna başladıq. Kur … Read More

Əmək resursları və müəssisə personalı. Əmək prosesi | I hissə

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək iqtisadiyyatı müəssisənin həm istehsal, həm də sosial alt sistemlərini ifadə edir, eyni zamanda, onun iqtisadi alt sisteminin mühüm elementidir. Əmək iqtisadiyyatı bu ardıcıllıqlarla müəyyən olunur: Əmək resursları və müəssisə personalı. Əmək prosesi; İş vaxtı və əmək məhsuldarlığı; Müəssisədə əməyin … Read More

Mühasibat uçotu və müəssisənin ətraf mühiti

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Müəssisənin ətraf mühiti nədir? Müəssisə boşluqda fəaliyyət göstərmir, cari, strateji fəaliyyətində müxtəlif amillərin məcmusundan ibarət mühitlə əhatələnib. Dünyada hər şey, o cümlədən, müəssisəni əhatə edən mühit daima dəyişir. İndiki dövr əmtəə və avadanlıqların sürətlə köhnəlməsinə səbəb olan texnoloji yeniliklər, rəqiblərin … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqların istismara verilməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əsas vəsaitlərin daxil olması Mühasibat uçotu subyektlərinin mülkiyyətinə torpaq, tikili və avadanlıqlar müxtəlif formada daxil olur: haqqı ödənilərək alınır; nizamnamə kapitalı formasında; daxilində yaradılır; əvəzsiz alınır; podratçı quraşdırır; maliyyə icarəsi şəklində. Belə aktivlər haqqında danışırkən “Əsas vəsaitlər” ifadəsindən də istifadə … Read More

1 2 3 4 5 6 7
error: Content is protected !!