fbpx

Bazar qiymətinin tətbiqi ilə bağlı hansı dəyişikliklər edilib?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

2024-cü ildən Vergi Məcəlləsinin bazar qiymətləri ilə bağlı məsələləri özündə ehtiva edən 14-cü maddəsinin iki bəndində dəyişiklik edilib. Yeniliyi iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir.  Dəyişiklik nəticəsində Vergi Məcəlləsinin 14.3.6-cı maddəsindən “alınmasına” sözü çıxarılıb. Dəyişikliyə qədər isə həmin maddəyə əsasən, … Read More

Əsas vəsaitlər üzrə ilkin qiymətləndirilmə necə aparılır

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Torpaq, tikili və avadanlıqlar ilkin dəyər modeli, ya da yenidən qiymətləndirmə modelindən istifadə etməklə qiymətləndirilir və elə amortizasiya olunur ki, onların amortizasiya dəyəri faydalı istifadə müddəti dövründə sistematik şəkildə bölüşdürülsün. Accounting.Az saytının redaktoru Cəmil Əsədov tərəfindən təqdim edilən bu məqalə … Read More

Bəzi mallarin idxal gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişiklik edilib

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17.noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi haqqında  Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını … Read More

İllik iş vaxtı norması və onun hesablanması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İllik iş vaxtı norması nədir, onu kim təyin edir? Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 13-cü fəsli mühasibat uçotu subyektlərində iş vaxtı norması, onun növləri və tənzimlənməsi qaydalarını şərh edir. Yeri gəlmişkən: “İş vaxtı işçinin daxili əmək qaydalarına, əmək müqaviləsinin şərtlərinə uyğun … Read More

Əvvəlki illərdə icarəyə götürülən əsas vəsaitlərin təmirinə çəkilən xərclər gəlirdən necə çıxılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsində edilmiş son dəyişikliklərdən biri də təmir xərcləri ilə bağlı olan məsələlərdir. Yeniliyi sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir.  Əvvəlcə 01.01.2024-cü il tarixədək Məcəllənin tələbi ilə tanış olaq: Vergi Məcəlləsinin 115.6-1-ci maddəsi: “İcarəçinin balansında uçota alınmayan əsas vəsaitlərin təmirinə … Read More

1 4 5 6 7
error: Content is protected !!