fbpx

204 saylı “Hazır məhsul” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ehtiyatlar üzrə uçot hesabları Mövcud qanunvericiliyə görə istehsal prosesinin nəticəsi olaraq yaranan hazır məhsulların hərəkəti haqqında ümumiləşdirilmiş məbləğlər 204 saylı “Hazır məhsul” hesabı üzrə uçota alınır. Qeyd edilən uçot hesabı hesablar planının “Qısamüddətli aktivlər” bölməsinin 20-ci maddəsinə (“Ehtiyatlar”) aiddir. Beynəlxalq … Read More

Mühasibat uçotunun iki tərkib hissəsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotunun tərkib hissələri   Mühasibat uçotu təsərrüfat subyektinin fəaliyyəti haqqında məlumatların müşahidəsi, toplanması, qeydiyyatı, ölçülməsi, cari qruplaşdırılması, yekun ümumiləşdirilməsi sistemidir. Belə sistem müəssisəyə təsərrüfat – maliyyə fəaliyyətinə: nəzarət; təhlil; tənzimlənmə üzrə əsas idarəetmə funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün vacibdir. Təsərrüfat … Read More

Lizinq əməliyyatları üzrə ƏDV-yə cəlbetmədə hansı dəyişikliklər olub?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mövzunu iqtisadçı ekspert Anar Bayramov şərh edir.  Lizinq əməliyyatları üzrə ƏDV-yə cəlbetmədə fərqli yanaşmalar mövcuddur. Təcrübədə rast gəlinirdi ki, bəzi vergi ödəyiciləri qarşı tərəfə elektron qaimə-faktura tətbiq edəndə nəinki əsas məbləği, hətta faizi də ƏDV-yə cəlb edərək təqdim edirdi. Vergi … Read More

error: Content is protected !!