fbpx

Ehtiyatların uçotu: mallar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mal ehtiyatları hazır məhsuldan nə ilə fərqlənir? Mal ehtiyatlarının idarə edilməsi müəssisələrdə iqtisadi proseslərinin idarəçiliyinin ən vacib elementidir. Təchizat zəncirlərində mal ehtiyatlarının zəif idarə olunması satışların azalmasına, narazı müştərilərin artımına, saxlama xərclərinin şişməsinə, vəsaitlərin dövriyyədən yayınmasına səbəb olur. Buna görə … Read More

Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı 2019-cu ilin əvvəlki ilə müqayisədə 437,1 min vahid artaraq bu il aprelin 1-nə 1 milyon 839 min 109-a çatıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, bu illər ərzində qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində həmin göstərici 386 253 vahid artaraq 926 … Read More

Əvəz­çi­lik üz­rə əmək mü­qa­vi­lə­si ilə bağlı vacib məqamlar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İş­çi əsas iş ye­ri ilə ya­na­şı, iş vax­tı nor­ma­sı­nı poz­ma­maq şər­ti­lə bir və ya bir ne­çə iş ye­rin­də ça­lı­şa bi­lər. Bu hal­da əvəz­çi­lik üz­rə əmək mü­qa­vi­lə­si bağ­lan­ma­lı­dır. İş­çi­nin əvəz­çi­lik üz­rə baş­qa iş yer­lə­rin­də ça­lış­ma­sı üçün əmək müqaviləsinin şərt­lə­ri buna im­kan … Read More

205 saylı “Mallar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Hesablar planının “Ehtiyatlar” maddəsinin hesabları Malların uçotu onlarla bağlı ticarəti müşayiət edən bütün əməliyyatları əks etdirir. Buraya malların alışı, onların saxlanması, realizə edilməsi, daşınması, geri qaytarılması, ticarətlə bağlı digər əməliyyatlar daxildir. Belə əməliyyatlar üzrə məbləğlərin uçotu hesablar planının “Qısamüddətli aktivlər” … Read More

error: Content is protected !!