fbpx

Əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

ƏDV ödəyicisi kimdir? Əlbəttə deyə bilərsiniz ki, ƏDV kim ödəyir, o da ƏDV ödəyicisidir. Amma, bu əslində belə deyil. Bu suala Vergi Məcəlləsi (maddə 154) belə cavab verir: “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş yaxud keçməli olan şəxslər”. Bu … Read More

207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı üzrə uçot

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı Mühasibat uçotu subyektlərində qısamüddətli aktivlər kimi xarakterizə edilən ehtiyatlar Hesablar Planının 20-ci maddəsinə aid hesablar üzrə uçota alınır. Bu hesab üzrə müxabirləşmələr AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması … Read More

Gəlir vergisinin vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyektləri Tarixən gəlir vergisinin subyektləri fiziki şəxslər olub. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 95-ci maddəsi gəlir əldə edən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxsləri gəlir vergisinin ödəyicisi hesab edir. Amma, istənilən verginin müəyyən olunması üçün, vergi subyekti ilə yanaşı vergitutma elementlərinin … Read More

206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“Ehtiyatlar” maddəsi üzrə uçotun tənzimlənməsi 206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı mühasibat uçotu subyektlərində Hesablar Planının “Ehtiyatlar” adlanan 20-ci maddəsi üzrə AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na uyğun açıla bilən … Read More

error: Content is protected !!