fbpx

Vergi ödəyicilərinin nəzərinə!

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məlum olduğu kimi, “kölgə iqtisadiyyatı”nın əhatə dairəsinin azaldılması, vergi ödəyicilərinin təsərrüfat əməliyyatlarını sənədləşdirməyə təşviq edilməsi və uçot intizamının yüksəldilməsi dövlət vergi orqanları qarşısında duran əsas hədəflərdəndir. Bu məqsədlə bazar iştirakçıları arasında əməliyyatların şəffaflaşdırılması və sənədləşdirmə səviyyəsinin qaldırılması baxımından vergi orqanları … Read More

Uzunmüddətli müqavilələr üzrə gəlir və gəlirdən çıxılan məbləğlər

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 138-ci maddəsinə əsasən, “Uzunmüddətli müqavilə”- müqavilədə nəzərdə tutulmuş istehsal, quraşdırma və ya tikinti, yaxud bunlarla bağlı xidmətlərin və işlərin vergi ili ərzində başa çatdırılmadığı müqavilə deməkdir. İşlərin başlandığı gündən 6 ay ərzində başa çatdırılmasını nəzərdə tutan müqavilələr uzunmüddətli … Read More

112 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı Torpaq, tikili, avadanlıqlar yaxud bizim daha çox əsas vəsaitlər kimi tanıdığımız aktivlər Hesablar Planının 11-ci maddəsi üzrə uçota alınır. 16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” MUBS-a (IAS 16)  əsasən istifadə müddəti bir … Read More

Ehtiyatların ilkin maya dəyərinin hesablanması metodologiyası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Biz “Ehtiyatların ilkin dəyərinin qiymətləndirilməsi metodları” haqqında danışdıq, tətbiqi mümkün olan metodları qeyd etdik. Sizə təqdim edilən bu məqalədə həmin metodları tətbiq etməklə ehtiyatların ilkin maya dəyərinin hesablanması qaydalarını nəzərdən keçirəcəyik. Ehtiyatların maya dəyərinin hesablanmasına 4 yanaşma Gəlin belə bir … Read More

error: Content is protected !!