fbpx

ƏDV hesablanması necə aparılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

ƏDV hesablanması zamanı vergi dərəcəsi necə tətbiq olunur? Əlavə dəyər vergisi hesablanması zamanı bir neçə məqama diqqət etmək lazımdır. Dövlət büdcəsinə ödənməli olan məbləğ vergi dərəcəsi ilə vergitutma bazasının (taxation base) hasili kimi müəyyən edilir. ƏDV hesablanması həyata keçirilən ticari … Read More

Ezamiyyə normalarına hansı dəyişikliklər edilib?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 4 aprel 2024-cü il tarixli 200 nömrəli “Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi barədə” Qərarına əsasən, ezamiyyə xərclərinin normalarına dəyişiklik edilərək əvvəl müəyyən edilmiş … Read More

Yararsız hala düşmüş və oğurlanmış əsas vəsaitlərin silinməsi qaydası dəyişdi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş, həmçinin, oğurlanmış və ya naməlum şəraitdə itmiş əsas vəsaitlərin (fondların) silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə Qaydalarda dəyişiklik edilib. … Read More

Mümkün xalis satış dəyəri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ehtiyatların qiymətləndirilməsi üsulları 2 saylı mühasibat uçotunun beynəlxalq standartına (IAS) 2  görə ehtiyatlar mövcud olan iki dəyərdən ən aşağı dəyərlə qiymətləndirilir. Mövcud olan dəyərlər dedikdə bunlar nəzərdə tutulur. ilkin dəyər; mümkün xalis satış dəyəri. Ehtiyatların ilkin dəyəri zamanı onların əldə … Read More

error: Content is protected !!