fbpx

Məzuniyyətin hesablanması qaydası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Məzuniyyətin növləri İşçilərin məzuniyyət hüququ Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi ilə tənzimlənir. İşçilərin məzuniyyət hüququ üzrə hüquqi təminatlar nəzərdə tutulub. Bunlardan biri də Məcəllə ilə müəyyən edilmiş hallarda onlara məzuniyyətin hesablanması, başqa sözlə desək, həmin dövr üçün orta əməkhaqqının saxlanmasıdır (ƏM, … Read More

121 saylı “İnvestisiya mülkiyyətinin dəyəri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İnvestisiya mülkiyyəti nədir? 40 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti” Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartı (IAS40) investisiya mülkiyyəti üzrə uçotu və onların açıqlanma qaydalarını şərh edir. Bu standarta görə investisiya mülkiyyəti aşağıdakı şərtləri ödəyən daşınmaz əmlak (torpaq yaxud bina (binanın bir hissəsi) və ya bunların … Read More

Gəlir vergisi üzrə maliyyə sanksiyaları və faizlər

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Gəlir vergisindən yayınma halları Ölkəmizdə fiziki şəxslərin gəlir vergisi üzrə daha çox vergidən yayınma halları iri dövriyyəsi olub pərakəndə satışı həyata keçirən obyektlərdə müşahidə olunur. Bu da onlarda maliyyə sanksiyaları və faizlər şəklində itkilərə səbəb olur. Ticarət mərkəzlərinin çoxunda, supermarketlərdə … Read More

Mühasibat uçotu, onun təyinatı və məcburiliyi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mühasibat uçotunun hüquqi əsasları Mühasibat uçotu spesifik məlumatların davamlı və sistemli şəkildə toplanması, qeydə alınması və şərh edilməsi prosesidir. Mühasibatı hərtərəfli təhlil etsək, görərik ki, söhbət müəssisələrədə (o cümlədən, fərdi sahibkarlıq subyektlərində) təsərrüfat əməliyyatları, habelə maliyyə şərtləri ilə ifadə olunan … Read More

error: Content is protected !!