fbpx

Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərin vergi və sosial ödənişləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Taksi fəaliyyəti üçün VÖEN açdıqdan sonrakı prosseslər barədə məlumat almaq istəyirəm. Aylıq tələb olunan sadələşdirilmiş vergi, məcburi dövlət sosial sığorta və icbari tibbi sığorta ödənişlərini hara keçirməliyəm? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 218.4.1-ci maddəsinə uyğun … Read More

İdxal malları barədə vergi orqanına məlumat verilməməsi nə ilə nəticələnir?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Xaricdən mal idxalı ilə məşğul olan müəyyən qrup vergi ödəyiciləri ölkəyə gətirdikləri məhsullar barədə vergi orqanına məlumat verməlidirlər. Bəs bu qayda hansı biznes subyektlərinə tətbiq olunur? Əgər vergi ödəyicisi idxal etdiyi mallar barədə məlumat verməzsə, ona qarşı hansı tədbirlər görülür? … Read More

231 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar” üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 231saylı aktiv hesabı üzrə uçota alınan satış məqsədilə saxlanılan qısamüddətli investisiyalar Hesablar Planının 23-cü maddəsinin (“Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri”) tərkibinə daxildir. Maliyyə qoyuluşları müddətinə görə uzunmüddətli və qısamüddətli olur. Qısamüddətli maliyyə investisiyaları dövriyyəsi yaxud ödəmə müddəti … Read More

Azərbaycanda əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin işə qəbulu

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək hüququ – milli hüququn müstəqil bir sahəsi olub, işçilərlə işəgötürən arasında yaranan əmək münasibətlərini, habelə onlarla sıx bağlı olan digər törəmə münasibətləri nizama salan hüquq normalarının məcmusudur. Hər bir vətəndaş əmək müqaviləsini bağladığı andan etibarən əmək hüquq münasibətlərinə daxil … Read More

ƏDV üzrə könüllü qeydiyyat necə aparılır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kimlər könüllü ƏDV qeydiyyatına dura bilər? Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, əlavə dəyər vergisi qeydiyyatı məcburi olmayan şəxslər də, hətta son 12 ay üzrə dövriyyəsi 200.000 manatdan az olsa belə ƏDV qeydiyyatına alına bilər. Bu o deməkdir ki, vergi qanunvericiliyi … Read More

İdxal məhsullarının satışı ilə məşğul olan fiziki şəxsin öhdəlikləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Satmaq üçün xaricdən mal gətirdikdən sonra hansı əməliyyatları həyata keçirməliyəm? İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib ki, sorğuda qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab edilir. Vergi Məcəlləsinin 33.4-cü maddəsinə əsasən, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs … Read More

Əmək müqaviləsinin vaxtında qeydiyyata alınmaması hansı risklər yaradır?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək qanunvericiliyinin tələbinə əsasən, əmək münasibətləri əmək müqavilələri bildirişləri elektron informasiya sistemində gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə qeydiyyata alınmasından və bu barədə işəgötürənə elektron qaydada məlumat göndərilməsindən sonra yaranır. Bəs bu qaydalara əməl edilməməsi hansı məsuliyyət yaradır? Bu suala insan resursları üzrə … Read More

Konstitusiyada əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Konstitusiyada əmək münasibətləri Əmək resurslarına sərbəst mübadilə imkanı yaradan müqavilə münasibətlərinin tərəflərini əmək münasibətlərinin subyektləri saymaq olar. Belə münasibətlər bir qayda olaraq tərəflər arasında sərbəst, məcburiyyət olmadan bağlanan müqavilə əsasında yaranır. Buna baxmayaraq, işəgötürənlər (sahibkarlar) və işçilər arasında qarşılıqlı faydalı … Read More

Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi

posted in: Xəbər | 1
Read More9

Mühasibat uçotu sahəsində dövlət tənzimlənməsi Mühasibat uçotu subyektləri (hüquqi və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər) Azərbaycan Respublikası ərazisində öz fəaliyyətlərini qurarkən mühasibat uçotunun məcburiliyini nəzərə almalıdırlar. Bu “Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun  3-cü maddəsində … Read More

1 2 3 4 10
error: Content is protected !!