fbpx

215 saylı “Tikinti müqavilələri üzrə qısamüddətli debitor borcları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Tikinti sektorunda debitor borclar Mühasibat uçotu subyektlərində uçot sisteminin formalaşması prosesində tikinti müqavilələri üzrə debitor borcların uçotu və təhlili  vacib istiqamətlərdən biridir. Debitor borclar dedikdə aşağıdakılar nəzərdə tutulur: alıclıların, sifarişçilərin, təchizatçıların və podratçıların borcları; işçilər, əsas idarəetmə heyəti üzrə borclar; … Read More

214 saylı “İcarə üzrə qısamüddətli debitor borcları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Debitor borcların uçotu nə üçün vacibdir Mühasibat uçotu subyektlərində debitor borclar müxtəlif səbəblərdən yaranır, məsələn: sifariş edilmiş materiallar üçün avans ödənişlər materiallar təhvil alınanadək debitor borc sayılır; əsas idarəetmə heyətinə borc məbləğləri verilə bilər; icarə müqavilələri üzrə debitor məbləğlər yarana … Read More

123 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti ilə bağlı məsrəflərin kapitallaşdırılması” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İnvestisiya mülkiyyəti üzrə uçot İnvestisiya mülkiyyəti mühasibat uçotunun hesablar planının 12-ci maddəsi üzrə uçota alınır. Uçotun əsas məqsədi uzunmüddətli aktivlər qrupuna aid olan investisiya mülkiyyətinin dəyərinin, yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərlərinin, habelə məsrəflərin kapitallaşdırılması üzrə uçotun aparılmasıdır. İnvestisiya mülkiyyəti anlayışı … Read More

Sadələşdirilmiş vergi nədir, hansı məqsədlə tətbiq edilir

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Sadələşdirilmiş vergi Azərbaycan qanunvericiliyində Azərbaycanda vergi növləri Vergi Məcəlləsinə əsasən (maddə 3.7) müəyyən edilir. Məcəllədən başqa digər normativ hüquqi aktda vergilərin müəyyən olunmasına yol verilmir. “Sadələşdirilmiş vergi nədir, ödəyiciləri kimlərdir?” sualına ətraflı cavabı AR VM-in XVII fəslində tapmaq olar. Sadələşdirilmiş … Read More

error: Content is protected !!