fbpx

Fiziki şəxslərin muzdlu işlə əlaqədar gəlir vergisindən azadolmaları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinin 102.1.6 maddəsinə əsasən, fiziki şəxsin əsas iş yerində (əmək kitabçasının olduğu yerdə) hər hansı muzdlu işlə əlaqədar əldə etdiyi aylıq gəliri 2.500 manatadək olduqda 200 manat məbləğində hissəsi gəlir vergisindən azad edilib.  Qanunvericiliyin bu tələbini “Turan” Tədris Mərkəzinin … Read More

Sadələşdirilmiş vergi tutulan fəaliyyət və əməliyyatlar: vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyektləri Kiçik biznes üçün sadələşdirilmiş vergi ən sərfəli rejimdir, çünki sahibkarlıq subyektləri hesabatları sadə sxem üzrə təqdim edir, onların vergi yükü azalır. Vergi Məcəlləsinin 218-ci maddəsində bu vergi ödəyiciləri, 219-cu maddədə isə sadələşdirilmiş verginin vergitutma obyekti şərh edilir. Məcəllənin … Read More

218 saylı “Şübhəli borclar üzrə düzəlişlər” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Şübhəli borclar anlayışı Mühasibat uçotu subyektlərinin debitor borcları müqavilə ilə müəyyən edilmiş müddətlərdə ödənilmədikdə yaxud ödənilmə ehtimalı çox az olduqda, habelə müvafiq təminatlarla təmin edilmədikdə şübhəli hesab olunur. Bir qayda olaraq, şübhəli borcların müəyyən edilməsi borclularla hesablaşmaların inventarizasiyası, üzləşdirilməsi və … Read More

Məsrəflər, xərclər və mənfəət haqqında ümumi anlayışlar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İstehsal nədir? İstehsal – xammal, materiallardan istifadə etməklə yeni növ məhsulun yaradılması prosesidir. O, bütün növ ticarət əməliyyatlarının başlanğıcıdır. Ətrafınızda gördüyünüz istənilən əşya, məhsul haradasa istehsal olunub, sonra isə onlar birbaşa istehsalçıdan yaxud ticarətçidən alınır. Bəzi hallarda, məsələn, kənd təsərrüfatı … Read More

error: Content is protected !!