fbpx

Tibbi ləvazimatların satışı hansı formada vergiyə cəlb olunur?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Türkiyədən tibbi ləvazimatlar gətirib satmaq istəyirəm. Bu zaman hansı formada vergiyə cəlb olunacağım barədə məlumat verməyinizi xahiş edirəm. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirirlib ki, qeyd olunan fəaliyyət sahibkarlıq fəaliyyəti hesab olunur. Vergi Məcəlləsinin 33.4-cü maddəsinə əsasən, hüquqi şəxs … Read More

Kapital, onun mənbəyi, sərvətin formalaşması

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kapital və onun mənbəyi Aktiv və passivlər, onların tarazlığı haqqında danışarkən, öhdəliklərin tərkibinin: borclarımız; kreditlərdən ibarət olduğunu qeyd etdik. Həmçinin, qeyd etmişdik ki, aktivlər kapital və öhdəliklərin cəmindən ibarətdir. Bəs kapital nədir? Kapital öhdəliklə birgə aktivlərin yaranma mənbəyidir. Kapital, bir … Read More

221 saylı “Kassa” hesabı üzrə uçot: daxilolmalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kassa hesabına daxilolmalar Pul vəsaitləri, onların ekvivalentlərinin uçotu Hesablar Planının 22-ci maddəsinə uyğun olaraq uçota alınır. Pul vəsaitlərində baş verən hərəkətlərin, yəni artmaların, azalmaların baş vermə səbəblərini aydınlaşdırmaq, lazımi informasiyanı istifadəçilərə çatdırmaq üçün “Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat” (PVHHH) tərtib olunur. … Read More

141 saylı “Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) dəyəri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Təbii sərvətlərin (ehtiyatların) dəyərinin tanınması Təbii sərvətlər (ehtiyatlar) Hesablar Planının “Uzunmüddətli aktivlər” bölməsinin 14-cü maddəsinə uyğun uçota alınır. Onların tanınması və uçotu 6-№li “Təbii ehtiyatların kəşfiyyatı və qiymətləndirilməsi” MHBS-də (IFRS 6) qeyd olunan meyarlara əsasən aparılır. Bu Standart əsasən aşağdakıları … Read More

error: Content is protected !!