fbpx

Məcburi dövlət sosial sığorta haqlarının ödənilməsi ilə bağlı zəruri məqam

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Vergi Məcəlləsinə görə, bəzi fəaliyyət növləri ilə fərdi qaydada, muzdlu işçi cəlb etmədən məşğul olan fiziki şəxslər həmin fəaliyyəti həyata keçirməyə başlayanadək İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən “Sadələşdirilmis vergi üzrə sabit məbləğin, məcburi dövlət sosial sıgorta və icbari tibbi … Read More

Xarici ölkəyə ezamiyyətə gedən işçiyə taksidən istifadəyə görə ödəniş edilirmi?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mövzunu sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Son vaxtlar ezamiyyə normalarına edilmiş dəyişikliklərdən biri də xarici ezamiyyələr zamanı “taksidən istifadə istisna olmaqla” ifadəsinin ləğv edilməsidir. Bu məsələlər Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 25 yanvar 2008-ci il tarixli 14 nömrəli “Ezamiyyə xərclərinin … Read More

241 saylı “Əvəzləşdirilən vergilər” hesabı üzrə uçot: müxabirləşmə nümunələri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

241 saylı “Əvəzləşdirilən vergilər” hesabı üzrə uçot Əvəzləşdirilən vergilər sizin ödəməli olduğunuz vergidən çıxılan məbləğdir. Əvəzləşdirmə vergi ödəyicisinin vəzifəsi deyil, hüququdur. Bu hüquqdan istifadənin bəlli şərtləri vardır. 241 saylı “Əvəzləşdirilən vergilər” hesabı mühasibat uçotu subyektlərində əvəzləşdirilməli ƏDV və aksiz vergisi … Read More

241 saylı “Əvəzləşdirilən vergilər” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əvəzləşdirilən vergilər hansılardır? Əvəzləşdirilən vergilər sizin ödəməli olduğunuz vergidən çıxılan məbləğdir. Əvəzləşdirmə vergi ödəyicisinin vəzifəsi deyil, hüququdur. Bu hüquqdan istifadənin bəlli şərtləri vardır. 241 saylı “Əvəzləşdirilən vergilər” hesabı mühasibat uçotu subyektlərində əvəzləşdirilməli ƏDV və aksiz vergisi üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatlar əks … Read More

233 saylı “Verilmiş qısamüddətli borclar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Qısamüddətli aktivlər Qısamüddətli aktivlər 12 ayadək istifadə olunan aktivlərdir. Belə aktivlər hesablar planının ikinci bölməsinin uçot hesabları üzrə qeydə alınır. Onlara qısamüddətli maliyyə investisiyaları, cari dövriyyə aktivləri, pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri, qısamüddətli debitor borcları və satış üçün alınmış qısamüddətli … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərinə gələn kameral məktublar barədə tövsiyələr

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kameral vergi yoxlaması – vergi ödəyicisi tərəfindən vergilər və ödənişlər haqqında qanunvericiliyə riayət olunmasının vergi orqanına sərbəst şəkildə təqdim edilmiş bəyannamə və sənədlər, habelə vergi orqanında olan sənədlər əsasında yoxlanılmasıdır. Kameral yoxlama haqqında burda geniş məlumat verilib. Bu məqalədə gəlin … Read More

error: Content is protected !!