fbpx

412 saylı “Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Uzunmüddətli öhdəliklər Uzunmüddətli öhdəliklər hesabat tarixindən sonra bir ildən çox ödəmə müddəti olan öhdəliklərdir. Onlar IV (“Uzunmüddətli öhdəliklər”) maliyyə hesabatları bölməsində əks etdirilir. 412 №li “Uzunmüddətli zəmanət öhdəlikləri” bu bölməyə aid olan hesablardan biridir. Mühasibat uçotunun hesablar planına əsasən uzunmüddətli … Read More

Uçotu aparılmayan əmtəə-material ehtiyatlarının satışı zamanı xərcin müəyyən edilməsi qaydası

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mövzunu iqtisadçı ekspert Mahmud Abasquliyev şərh edir. Vergi ödəyicilərinin fəaliyyətinə nəzər yetirdikdə ən çox ticarət sektorunda aktivlik nümayiş etdirdiklərinin şahidi oluruq. Bəzən səyyar vergi yoxlamaları zamanı vergi ödəyicisi ilə vergi orqanı arasında malların anbardan silinmə qaydasında, yəni uçotunda müəyyən uyğunsuzluqlar … Read More

202 saylı “İstehsalat (iş və xidmət) məsrəfləri” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ehtiyatlar üzrə uçot hesabları İstehsal prosesi xammal, materiallardan istifadə etməklə yeni növ məhsulun yaradılması prosesidir. Bu, bütün növ ticarət əməliyyatlarının lap əvvəlidir. İstehsalat məsrəflərinin xərcdən fərqi odur ki, onlar ilk olaraq aktiv şəklində məhsulun maya dəyərini formalaşdırır və yalnız məhsul … Read More

Sabit sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri, verginin dərəcəsi və hesablanması qaydası

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Sabit vergi nədir? Praktikada bəzi sadələşdirilmiş vergi ödəyiciləri üçün hesablama prosesini, ödəniş şərtlərini daha da sadə etmək zərurəti yaranır. Məhz bu məqsədlə onlara sadələşdirilmiş vergi üzrə sabit vergi məbləği tətbiq olunur. Prosesin daha da sadələşməsi vergi ödənişlərinin daha asan yığımını … Read More

411 saylı “İşdən azad olunma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər Mühasibat uçotunun hesablar planının 41-ci maddəsində açılmış hesablar (məsələn, 411 saylı “İşdən azad olunma ilə bağlı uzunmüddətli müavinətlər və öhdəliklər” yaxud 413 saylı “Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər” və sair hesablar), uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər üzrə məlumatların uçotunu aparmaq üçün nəzərdə … Read More

error: Content is protected !!