fbpx

İşçilərin attestasiyasına fərqli yanaşmalar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsinə əsasən, işçi dedikdə, işəgötürənlə fərdi qaydada yazılı əmək müqaviləsi bağlayaraq müvafiq iş yerində haqqı ödənilməklə çalışan fiziki şəxs başa düşülür. Deməli, işçilərin attestasiya qaydaları xidmət müqaviləsi ilə fəaliyyət göstərən şəxslərə şamil olunmur. Bəs əmək müqaviləsi ilə … Read More

Mühasibat uçotu registrləri və formaları

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Uçot registri nədir? Mühasibat hesabatlarında əks etdirmək üçün ilkin sənədlərdən əldə edilmiş məlumatlar yığılmalı və sistemləşdirilməlidir. Bunun üçün məlumatların qeydiyyatı zəruridir. Uçot məlumatlarının qeydiyyatı əl, yaxud kompüterlər vasitəsi ilə həyata keçirilir. İlkin qeydiyyat mühasibat uçotu hesablarında aparılır. Təsərrüfat əməliyyatlarının işlənməsi … Read More

error: Content is protected !!