fbpx

Kapital Bank-ın dollar istiqrazlarının abunə yazılışı ilə yerləşdirilməsi yekunlaşdı

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Xəbər verdiyimiz kimi Kapital Bank-ın buraxılış həcmi 30 000 000 (otuz milyon) ABŞ dolları həcmində olan, subordinasiya olunmuş istiqrazları premium bazar seqmentində listinqə daxil edilmişdir. Qeyd olunan istiqrazların Bakı Fond Birjasında abunə yazılışı üsulu ilə yerləşdirilməsi 8 iyul 2024-cü il … Read More

Qeyri-rezidentlər üçün vergi tutulan əməliyyatın vaxtı necə müəyyən olunur?

posted in: Xəbər | 0
Read More9

1 yanvar 2024-cü il tarixdən qüvvəyə minmiş Vergi Məcəlləsində dəyişikliklərə əsasən, əlavə dəyər vergisinin (ƏDV) hesablanması ilə bağlı əhəmiyyətli yenilik baş verib. Bu yeniliyi sərbəst auditor Altay Cəfərov şərh edir. Son dəyişikliyədək qüvvədə olan Vergi Məcəlləsinin 166-cı maddəsinə əsasən, vergi … Read More

431 saylı “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Kreditor borcları (liabilities) Uzunmüddətli kreditor borclar Hesablar Planının 43-cü maddəsi üzrə açılmış hesablarda uçota alınır. 431 saylı “Malsatan və podratçılar üzrə uzunmüddətli kreditor borcları” hesabı onlardan biridir. Malsatanlar, podratçılar dedikdə müqavilə (sifariş) əsasında mal-material sərvətləri göndərən, müxtəlif növ işləri yerinə … Read More

413 saylı “Uzunmüddətli hüquqi öhdəliklər” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Hüquqi öhdəliklər Hüquqi öhdəlik (legal obligation) müqavilənin şərtlərindən və ya qanuni tələblərdən irəli gələn öhdəlikdir (bax: 37 №-li MUBS-un (IAS37) 10-cu bəndi). Bu standarta görə “öhdəlik keçmiş hadisələrdən yaranan, ödənməsi iqtisadi səmərələri təcəssüm etdirən resursların müəssisədən xaric olması ilə nəticələnəcəyi … Read More

Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində dividend məsələləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Dividend nədir? Sadələşdirilmiş vergi ödəyicilərində dividend üzrə yarana biləcək vergi öhdəliyi haqqında danışmazdan öncə gəlin dividendin nə olduğuna baxaq. “Dividend nədir?” sualına cavab burada verilib. Odur ki, sadələşdirilmiş vergidə dividend məsələləri haqqında danışarkən, dividend haqqında qısa qeydlərlə kifayətlənəcəyik. Bu anlayışın … Read More

error: Content is protected !!