fbpx
132 saylı “Bioloji aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı
|
Read More9

Normativ sənədlər Bioloji aktivlər üzrə uçot Hesablar Planının “Uzunmüddətli aktivlər” bölməsinin 13-cü maddəsinin 132 saylı hesabı üzrə aparılır. Bu aktivlərə canlı heyvanlar, bitkilər, habelə barverən bitkilərin üzərində yetişən məhsullar aiddir. Onların uçotunun əsas məsələləri 41 №-li “Kənd təsərrüfatı” MUBS-a (IAS … Read More

122 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı – müxabirləşmə nümunələri
|
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı “Uzunmüddətli aktivlər” qrupuna aid olan investisiya mülkiyyəti üzrə uçot Hesablar Planının 12-ci maddəsi üzrə aparılır. 40 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti” MUBS (IAS 40)  bu anlayışı icarə ödənişlərinin əldə edilməsi, kapitalın artırılması yaxud hər … Read More

122 saylı “İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı üzrə uçot
|
Read More9

İnvestisiya mülkiyyəti üzrə uçot standartları İnvestisiya mülkiyyəti “Uzunmüddətli aktivlər” qrupuna aiddir, mühasibat uçotunun hesablar planının 12-ci maddəsi üzrə aşağıdakı hesablarda uçota alınır: 121 saylı hesab – “İnvestisiya mülkiyyətinin dəyəri” 122 saylı hesab – “İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə … Read More

112 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı – nümunələr
|
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı Bizim daha çox əsas vəsaitlər kimi tanıdığımız torpaq, tikili, avadanlıqlar yaxud aktivlərin uçotu Hesablar Planının 11-ci maddəsi  üzrə aparır. 16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” MUBS (IAS 16)  onları istifadə müddəti bir … Read More

112 saylı “Torpaq, tikili və avadanlıqlar üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri” hesabı üzrə uçot
|
Read More9

Yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri üzrə uçot hesabı Torpaq, tikili, avadanlıqlar yaxud bizim daha çox əsas vəsaitlər kimi tanıdığımız aktivlər Hesablar Planının 11-ci maddəsi üzrə uçota alınır. 16 №-li “Torpaq, tikili və avadanlıqlar” MUBS-a (IAS 16)  əsasən istifadə müddəti bir … Read More

102-ci hesabda qeyri-maddi aktivlər üzrə yığılmış amortizasiya üzrə uçot
|
Read More9

Qeyri- maddi aktivlər üzrə uçot Qeyri-maddi aktivlər (QMA) Hesablar Planının 10-cu maddəsinə  uyğun olaraq uçota alınır. Onlar uzun müddət istifadə olunur, bu müddət ərzində onların dəyəri hər ay istehsal olunan məhsullara, görülmüş işlərə, göstərilən xidmətlərə köçürülür. 38 №-li “Qeyri-maddi aktivlər” … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqlara amortizasiya hesablanması metodları
|
Read More9

Amortizasiyanın hesablanması metodları Aktivlərin, o cümlədən torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası hesablanarkən aşağıdakı metodlardan biri tətbiq edilə bilər: bərabər hesablama (düz xətt) metodu; azalan qalıq metodu; istehsalat vahidi metodu. Müəssisənin seçdiyi metod aktivdən istifadə zamanı gözlənilən gələcək iqtisadi səmərənin hesablanılması … Read More

Qeyri-maddi aktivlərin amortizasiyası
|
Read More9

Aktivlərin faydalı istifadə müddəti Torpaq, tikili, avadanlıqlarlardan fərqli olaraq qeyri-maddi aktivlər fiziki mövcud deyillər, buna görə də təbii aşınmaya məruz qalmırlar. Amma qismən mənəvi aşınmaya (köhnəlməyə) məruz qala bilərlər. Qeyri-maddi aktiv (QMA) istifadə olunduğu uzun müddət ərzində, öz dəyərini hər … Read More

Torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası zamanı diqqətə alınmalı məqamlar
|
Read More9

Əsas vəsaitlərin faydalı istismar müddəti Müəyyən zaman daxilində hər şey, o cümlədən torpaq, tikili və avadanlıqlar da köhnəlir, öz dəyərini itirir. Onların dəyərlərini tədricən istehsalında iştirak etdikləri məhsulun maya dəyərinə köçürürlər. Bu proses torpaq, tikili və avadanlıqların amortizasiyası, tam köçürülmə … Read More

Əsas vəsaitlərin köhnəlməsi (amortizasiyası)
|
Read More9

Köhnəlmə və amortizasiya arasındakı fərq nədir? Zamanla hər şey, o cümlədən əsas vəsaitlər köhnəlir. Onlar formalarını qismən saxlayıb bir neçə istehsal dövründə iştirak edərək öz dəyərlərini tədricən məhsulun maya dəyərinə köçürürlər. Nəticədə köhnəlir, müəyyən müddət sonra onları təmir etmək, yeniləmək … Read More

1 2 3 4 38
error: Content is protected !!