Ağıllı mühasibatlıq – firmaların müvəffəqiyyətinin sirri (I hissə)

posted in: Xəbər | 0

Mühasiblərin keyfiyyətli xidmətlərinin zəruriliyi

Bu gün istənilən bir təşkilatın hesabatlılıq olmadan  mövcudluğunu hətta təsəvvür belə etmək olmaz. İstisnasız olaraq bütün proseslər kağız və rəqəmsal daşıyıcıda qeyd tələb edir. Bu, xüsusilə hər bir müəssisənin maliyyə komponentinə aiddir. Mühasibat uçotu, məhz onun üçün məsuliyyət daşıyır. Onun köməyi ilə şirkətdə müəyyən mənbələrin mövcudluğuna və lazımi sənədlərdə, xüsusən xərc və gəlirlərin davamlı olaraq təyin edilməsinə nəzarət edilir.

Müəssisədə mühasibat uçotunun düzgün təmin edilməsi hər bir rəhbərin prioritet vəzifəsi olmalıdır. Firmanın işinin aşağıdakı sahələrini təmin edən bu funksionallıqdır:
  • əməkdaşların əməkhaqlarının hesablanması;
  • vergilərin ödənilməsinin həyata keçirilməsi;
  • bank strukturları ilə əməkdaşlıq;
  • əsas vəsaitlərin mövcudluğunu təmin etmək;
  • maliyyə nəticələrinin yekunlaşdırılması və b.

II hissəyə nəzər yetirin


Print Friendly, PDF & Email