Ağıllı mühasibatlıq – firmaların müvəffəqiyyətinin sirri (II hissə)

posted in: Xəbər | 0

Mühasiblərin keyfiyyətli xidmətlərinin zəruriliyi I hissəyə nəzər yetirin

Bir çox təşkilatın öz mühasibat şöbələri və ya bu öhdəliklərə görə məsuliyyət daşıyan şəxsləri var. Amma mühasibat uçotunun aparılması üçün başqa bir variant da var. Bu istiqamətin geniş profilli yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin mühasibat xidmətləri, yəni:

  • kənd təsərrüfatı müəssisələrində mühasibatlıq;
  • bank mühasibatlığı;
  • təhsil müəssisələrinin mühasibatlığı və s. mövcuddur.

Hər bir təşkilatın öz fəaliyyət sahəsi üzrə vergilərin ayrılması, vəsaitdən istifadə edilməsi, balansın tərtib edilməsi xüsusiyyətləri vardır. Məhz, buna görə də mühasibat xidməti istənilən halda çox yüksək səviyyədə aparılmalıdır. Belə xidmətlər göstərən firmanın düzgün seçimi müəssisənin mövcud olması prosesində bir çox problemlərin qarşısını almağa kömək edəcək. İlk növbədə həmin firmanın reputasiyası yoxlanılmalıdır, auditor şirkətlərinin rəyləri də arzuolunandır. Bundan sonra qiymət siyasəti, həmçinin sizin təşkilatla əməkdaşlıq edən hər kəsin şəxsi keyfiyyətləri üzrə istiqamətlənmək lazımdır.

Mühasibatlıq hər bir maliyyə əməliyyatını müşayiət etməlidir. Belə xidmətləri göstərən firmanın əməkdaşları münasib qiymətlərlə perspektivləri və zəif yerləri yüksək səviyyədə müəyyən etməyə həmişə hazırdırlar. Belə şirkətlərdə kadr seçimi sərt meyarlara əsaslanır. Namizədlərin həm nəzəri, həm də praktiki hazırlığını qiymətləndirirlər.

Axı, onların hər biri istənilən gözlənilməz situasiyalara hazır olmalıdır. Bundan başqa, onlar üçün daim bilik attestasiyaları keçirilir ki, bu da peşəkarların yüksək keyfiyyətli hazırlığına daha çox zəmanət verir.


Print Friendly, PDF & Email