birbank biznes

Amerikanın mühasibat uçotu sistemiBirləşmiş Ştatlarda iqtisadiyyat azad sahibkarlıq və çeviklik prinsipinə əsaslanır. Sahibkarlıq Amerika təfəkkürünün əsasını təşkil edir və amerikalıların əhəmiyyətli bir hissəsi fərdi əmək fəaliyyəti ilə təmin olunmağa və ya öz biznesini qurmağa can atır.

Birləşmiş Ştatlarda öz biznesini açmaq işi asandır və çox vaxt aparmır. Rəsmi məsələlərin həllinin əksəriyyəti poçt vasitəsilə həyata keçirilir (Floridada biznesə başlamaq üçün təxminən üç saat kifayətdir). ABŞ-da işsizliyin səviyyəsi çox aşağıdır (4,5%), müəssisənin iflasa uğraması halında əmək həyatına qayıdışı asanlaşdırır.

Hofstedin (1980) Amerika iqtisadiyyatı Birləşmiş Ştatları ilə bağlı araşdırmasından aydın olur ki, bu ölkədə fərdiyyətçilik və kişi dəyərləri, yəni uğur, qəhrəmanlıq və maddi nailiyyət güclü şəkildə hökmranlıq edir.

Bu araşdırmada biz həmçinin riskin əhəmiyyətsiz şəkildə qəbulunu və hakimiyyətlə məsafə saxlanılmasını da qeyd etməliyik. Bu son iki xüsusiyyət Amerika şirkətləri daxilində gizli strukturların yaradılmasına kömək edir, bu strukturlarda iyerarxik mövqelərdə olanlar öz səlahiyyətlərini tabeçiliyində olanlar qarşısında daim əsaslandırmalıdırlar və şirkət fəaliyyətlərində şəxsi təşəbbüs və risklərə diqqət yetirilir.

Yazının davamına nəzər yetirmək üçün keçidlərə daxil olun:


Print Friendly, PDF & Email