Auditorlar Palatasının müstəqil audit rəyi tələb edəcəyi subyektlər

posted in: muhasibat, Xəbər | 0

Müstəqil audit xidmətlərindən istifadə etmək çağırışı ilə Auditorlar Palatası banklara, sığorta şirkərlərinə və digər təsərrüfat subyektlərinə müraciət edib.

müstəqil audit

Qanunvericiliyə görə təkcə bankların, holdinqlərin, iri müəssisələrin deyil həmçinin məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərinin, ictimai təşkilatların, bələdiyyələrin də 2016-ci il üzrə maliyyə hesabatlarını düzgünlüyünü auditor təsdiq etməlidir.

Həmin qurumlar müstəqil auditorları Palatanın internet saytından tapa bilərlər. Qeyd edək ki, qanunla tələb olunan qaydada auditdən keçməməyə görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 464-cü maddəsi ilə inzibati məsuliyyətə cəlb oluna bilər.

İnzibati Xətalar Məcəlləsi – Maddə 464. Məcburi auditdən yayınma

“Auditor xidməti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş hallarda həyata keçirilməli olan məcburi auditdən yayınmağa görə – vəzifəli şəxslər üç yüz manatdan altı yüz manatadək məbləğdə, hüquqi şəxslər min beş yüz manatdan iki min beş yüz manatadək məbləğdə cərimə edilir.

Print Friendly, PDF & Email