fbpx

Əlavə dəyər vergisi ödəyiciləri

posted in: Xəbər | 0
Read More9

ƏDV ödəyicisi kimdir? Əlbəttə deyə bilərsiniz ki, ƏDV kim ödəyir, o da ƏDV ödəyicisidir. Amma, bu əslində belə deyil. Bu suala Vergi Məcəlləsi (maddə 154) belə cavab verir: “Əlavə dəyər vergisi ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçmiş yaxud keçməli olan şəxslər”. Bu … Read More

207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı üzrə uçot

posted in: Uncategorized | 0
Read More9

207 saylı “Digər ehtiyatlar” hesabı Mühasibat uçotu subyektlərində qısamüddətli aktivlər kimi xarakterizə edilən ehtiyatlar Hesablar Planının 20-ci maddəsinə aid hesablar üzrə uçota alınır. Bu hesab üzrə müxabirləşmələr AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması … Read More

Gəlir vergisinin vergitutma obyekti

posted in: Vergi, Xəbər | 0
Read More9

Vergitutma obyektləri Tarixən gəlir vergisinin subyektləri fiziki şəxslər olub. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin 95-ci maddəsi gəlir əldə edən rezident və qeyri-rezident fiziki şəxsləri gəlir vergisinin ödəyicisi hesab edir. Amma, istənilən verginin müəyyən olunması üçün, vergi subyekti ilə yanaşı vergitutma elementlərinin … Read More

206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

“Ehtiyatlar” maddəsi üzrə uçotun tənzimlənməsi 206 saylı “Satış məqsədilə saxlanılan digər aktivlər” hesabı mühasibat uçotu subyektlərində Hesablar Planının “Ehtiyatlar” adlanan 20-ci maddəsi üzrə AR MN kollegiyasının Q-01 №-li “Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları”na uyğun açıla bilən … Read More

Ehtiyatların uçotu: mallar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Mal ehtiyatları hazır məhsuldan nə ilə fərqlənir? Mal ehtiyatlarının idarə edilməsi müəssisələrdə iqtisadi proseslərinin idarəçiliyinin ən vacib elementidir. Təchizat zəncirlərində mal ehtiyatlarının zəif idarə olunması satışların azalmasına, narazı müştərilərin artımına, saxlama xərclərinin şişməsinə, vəsaitlərin dövriyyədən yayınmasına səbəb olur. Buna görə … Read More

Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı 2019-cu ilin əvvəlki ilə müqayisədə 437,1 min vahid artaraq bu il aprelin 1-nə 1 milyon 839 min 109-a çatıb. Bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətindən bildirilib. Məlumata görə, bu illər ərzində qeyri-neft sektorunun özəl bölməsində həmin göstərici 386 253 vahid artaraq 926 … Read More

Əvəz­çi­lik üz­rə əmək mü­qa­vi­lə­si ilə bağlı vacib məqamlar

posted in: Xəbər | 0
Read More9

İş­çi əsas iş ye­ri ilə ya­na­şı, iş vax­tı nor­ma­sı­nı poz­ma­maq şər­ti­lə bir və ya bir ne­çə iş ye­rin­də ça­lı­şa bi­lər. Bu hal­da əvəz­çi­lik üz­rə əmək mü­qa­vi­lə­si bağ­lan­ma­lı­dır. İş­çi­nin əvəz­çi­lik üz­rə baş­qa iş yer­lə­rin­də ça­lış­ma­sı üçün əmək müqaviləsinin şərt­lə­ri buna im­kan … Read More

205 saylı “Mallar” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Hesablar planının “Ehtiyatlar” maddəsinin hesabları Malların uçotu onlarla bağlı ticarəti müşayiət edən bütün əməliyyatları əks etdirir. Buraya malların alışı, onların saxlanması, realizə edilməsi, daşınması, geri qaytarılması, ticarətlə bağlı digər əməliyyatlar daxildir. Belə əməliyyatlar üzrə məbləğlərin uçotu hesablar planının “Qısamüddətli aktivlər” … Read More

204 saylı “Hazır məhsul” hesabı üzrə uçot

posted in: Xəbər | 0
Read More9

Ehtiyatlar üzrə uçot hesabları Mövcud qanunvericiliyə görə istehsal prosesinin nəticəsi olaraq yaranan hazır məhsulların hərəkəti haqqında ümumiləşdirilmiş məbləğlər 204 saylı “Hazır məhsul” hesabı üzrə uçota alınır. Qeyd edilən uçot hesabı hesablar planının “Qısamüddətli aktivlər” bölməsinin 20-ci maddəsinə (“Ehtiyatlar”) aiddir. Beynəlxalq … Read More

1 2 3 4 938
error: Content is protected !!